Dimma

Miljö

Drivkraften för vårt miljöarbete är en god livsmiljö och hälsa för nuvarande och kommande generationer. Det uppnår vi genom en hållbar utveckling både ekologiskt, ekonomiskt och socialt med tydliga mål på alla nivåer inom hela regionen.

God miljö förutsättning för god hälsa

Vår roll är viktig för en bättre miljö. Vi använder stora mängder varor och tjänster för att ge våra patienter en väl fungerande hälso- och sjukvård samt tandvård. Genom att ställa tydliga miljökrav i alla led kan vi få en positiv hållbar utveckling.

Aktivt arbete för hållbarhet i vardagen

Miljöarbetet är en naturlig del i verksamheternas vardag och vi hittar ständigt nya sätt att minska verksamhetens miljöpåverkan och hitta miljösmarta lösningar för engångsmaterial, kemikalier, läkemedel, livsmedel, fastigheter, avfall, textilier samt resor och transporter.

Minskad antibiotikaresistens

Vi ger bara antibiotika när patienten verkligen behöver det och aldrig i förebyggande syfte då vi annars ökar risken för att utveckla antibiotikaresistenta bakterier. Att välja kravmärkta livsmedel är också ett sätt att minska användning av antibiotika inom djurhållningen.

Krav i upphandlingar

Genom att ställa tydliga krav i upphandlingar av varor och tjänster påverkar vi våra leverantörer att verka för minskad miljö- och klimatpåverkan och förbättrade sociala mänskliga rättigheter.

Dela:

Hade du nytta av informationen?