Social hållbarhet

Region Dalarna verkar för ett socialt hållbart samhälle, ett samhälle som tillgodoser människors grundläggande behov och rättigheter.

Alla människors lika rätt och okränkbara värde är utgångspunkten för våra verksamheter. För att vi ska ha ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum måste människor känna tillit och förtroende till varandra och vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Tillsammans med andra samhällsaktörer verkar Region Dalarna för samhälleliga förutsättningar för att skapa delaktighet och inflytande för Dalarnas invånare.

Hade du nytta av informationen?