Månadens konstverk

Bild och form Dalarna presenterar här Månadens konstverk. Vi väljer verk ur Region Dalarnas konstsamling från skilda tidsperioder och med varierade motiv, material och tekniker

Verken vi presenterar kan befinna sig i konstarkivet i väntan på placering, vara nyinvesterade eller placerade i någon av Region Dalarnas verksamheter.