Åkerlandskap III, 2015

Nyhet – 01 juni 2020, kl. 10:25

Olja på duk (80x90cm) av konstnären Henrik Olsson. Kommande placering är Tandvårdens hus i Borlänge. Placering sker i augusti 2020.

TEST TEST TEST

Konstnärens egna ord:

”Jag tittade på åkrar när jag åkte tåg, där jag såg nyplöjda åkerfåror som mönster i landskapet. Detta var utgångspunkten för flera målningar, fårorna bildade abstrakta mönster, gärna att man såg landskapet lite från ovan där olika formade åkerlappar formade något som kan liknas vid ett lapptäcke.

För mig inspireras jag främst av själva färgen, olika färgkombinationer och oljefärgen som material. Inspirationen växer från själva arbetet med att måla och genom oljefärgen som medium, idén kan vara mer eller mindre stark, blir jag missnöjd kan jag skrapa bort eller dra över med en stor pensel i färgmassan och något oväntat kan uppstå. Konceptet skall inkludera själva måleriet som bör vara autonomt. ”

Naturen har utgjort en central inspirationskälla i de 10 verk av Henrik Olsson som tillhör Region Dalarnas konstsamling, verk som är en del av 2020 års konstinköp.

Om konstnären

Henrik Olsson (f. 1969) är boende och verksam i By utanför Avesta. Han har bland annat studerat konst på Bildakademin i Helsingfors 1998-2003 samt vid Escuela de Bellas Artes Universidad i Costa Rica år 2000. 

Tillbaka

Dela: