Färgetsning (29x15 cm) av tyska konstnären Jutta Votteler.

Berlin, 2011

Nyhet – 01 maj 2021, kl. 06:00

Färgetsning (29x15 cm) av tyska konstnären Jutta Votteler. Region Dalarna äger 26 verk av Jutta Votteler varav två verk är Berlin. De hänger på Folktandvården vid Orsa Vårdcentral och på kirurgavdelningen, Mora lasarett.

Vottelers bildvärld karaktäriseras av magi, skönhet och eskapism. Konst som fungerar som en slags poetiska betraktelser, kanske i en dröm om vad verkligheten skulle kunna vara. En fantasivärld mellan abstraktion och naturmotiv.

Om konstnären

Jutta Votteler är bildkonstnär inriktad mot de grafiska teknikerna träsnitt och etsningar i färg. Hon är född 1959 och har studerat konst vid Johannes Gutenbergs universitet i Mainz. Votteler är idag verksam i Berlin.

Tillbaka

Dela: