Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Lagar och regler

Lagrum som reglerar Region Dalarnas verksamhet.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen är grunden för sjukvårdens verksamhet och ska försäkra befolkningen god hälsa och vård på lika villkor. Vårdens resurser fördelas i enlighet med människovärdeprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. Den som har det största behovet ska ges företräde i vården. Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör man eftersträva en rimlig relation mellan kostnad och effekt, mätt i förbättrad hälsa och livskvalitet.

Läs mer om hälso- och sjukvårdslagen

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen (FL) gäller i princip varje offentligt organ som är en förvaltningsmyndighet.

Läs mer om förvaltningslagen

Kommunallagen

Kommunallagen (1991:900) är en lag som reglerar kommunernas och regionens organisation och ansvarsområden.

Läs mer om kommunallagen

Dela:

Hade du nytta av informationen?