tecknad bild

Sveriges nationella minoriteter

Region Dalarna är samiskt och finskt förvaltningsområde. Det innebär ett särskilt skydd för enskilda personer att använda dessa språk vid sina muntliga och skriftliga kontakter med Region Dalarna.

Region Dalarna har också ansvar gentemot alla fem nationella minoriteter att skydda och främja deras möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Sveriges fem erkända nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Samerna har också status som urfolk. De erkända minoritetsspråken är samiska (alla varianter), finska, meänkieli, jiddisch och romani (alla varianter). Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Samråd och inflytande

Nationella minoriteter ska ges möjlighet till inflytande i frågor som berör och så långt det är möjligt erbjudas samråd. Region Dalarna har regelbundna samrådsmöten med förvaltningskommunerna i länet, därutöver förs öppna medborgardialoger riktade till alla minoriteter för att dessa ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Regionen har inlett ett arbete för att utveckla arbetet med referensgrupper. Kontakta oss gärna om du är intresserad, har frågor eller synpunkter.

Region Dalarna och biblioteken delar ut språkpaket med inspiration och råd på finska eller samiska till nyblivna föräldrar eller familjer med små barn som har anknytning till finska eller samiska. Materialet är kostnadsfritt.

Språkpaketen är ett upplysnings- och informationsmaterial till finska och samiska föräldrar för att inspirera till språkinlärning.

Hämta språkpaketet på ditt bibliotek

Du får ett presentkort till språkpaketet av personalen på barnavårdcentralen (BVC) vid en av barnets kontroller. Därefter löser du in presentkortet på ditt bibliotek och får språkpaketet.

Fråga gärna bibliotekspersonalen om övrig litteratur på finska eller samiska. 

 

För att sprida information om den samiska kulturen har Region Dalarna, Länsbibliotek Dalarna och kommunbiblioteken tagit fram en samisk temaväska samt en lärarhandledning som vänder sig till grundskolan.

Temaväskan finns på kommunbiblioteket för utlån till lärare som vill få stöd i sitt arbete kring samisk kultur, historia och samiskt samhälle. Kontakta ditt bibliotek för att låna väskan.

Här kan du ladda ner egna exemplar av lärarhandledningarna:

Lärarhandledning samiska temaväskan f-åk 5 (pdf, 16 sidor)

Lärarhandledning samiska temaväskan åk 6-9 (pdf, 16 sidor)

Hade du nytta av informationen?