Samisk flicka

Strategi för samisk hälsa

Region Dalarna har antagit Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer 2020-2030. Denna strategi har arbetats fram i samarbete med Kunskapsnätverket för samisk hälsa och syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket.

Möjlighet till vård hos Sanks i Norge

Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten har ett avtal med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk (Sanks) i Norge. Det innebär bland annat att du kan få en remiss för vård hos Sanks. Börja med att kontakta din vårdcentral för att få en remiss till Vuxenpsykiatrin norra och västra Dalarna i Mora. Den vårdpersonal som du träffar i Mora bedömer om du behöver en remiss till Sanks.

Telefonmottagning för personer med samisk bakgrund

Den 11 oktober 2022 öppnar en telefonmottagning för personer som är 18 år eller äldre, har samisk bakgrund och bor i Älvdalens kommun. Till telefonmottagningen kan man vända sig för att få hänvisning, information och rådgivning om psykisk hälsa. Läs mer på 1177.se

Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa består av Region Dalarna, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Sametinget, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska samernas riksförbund. 

Samtliga regioner som ingår i samarbetet har antagit strategin. Det innebär att regionerna har åtagit sig att arbeta för en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer. Detta ska göras genom utbildning av vårdpersonal, utveckling av nya arbetssätt och metoder samt synliggörande av samisk kultur och språk. Dessutom ska regionerna verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

Kontakt

Ann-Jeanett StålLänskoordinator i regionerna

E-post: annjeanett.stal@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?