Till vänster: en valackarepung från Småland med verktyg för hingstkastrering. Till höger: spelmannen, valackaren och kopparslagaren Karl Herman Erlandsson från By socken.

Romers historia i Dalarna

Under 2021 genomför Region Dalarna en kunskapssammanställning om den historiska närvaron av romer i Dalarna. Vi behöver din hjälp!

Projektet söker information från allmänheten om belägg för romers historia i länet under äldre tid: det kan röra sig om publicerade eller opublicerade källor, egna minnen, fotografier, folkminnesuppteckningar med mera, men även konkreta exempel på handel och hantverk. Det vore t.ex. värdefullt att lokalisera föremål som sålts eller tillverkats av gårdfarihandlare, förtennare och kopparslagare av resandesläkter. Har du tips att dela med dig av mejlar du till: kultur@regiondalarna.se

I den nationella minoriteten romer ingår flera olika grupper med delvis olika historier. Projektet vill sammanfatta kunskapsläget om romer från äldsta tider till omkring 1950, vilket gör två av dessa grupper aktuella. Dels de resande som är ättlingar till den första invandringen av romer till Sverige under perioden 1500-1700. Resandesläkter har sedan denna tid bott och rest i Dalarna, där de ofta nedsättande betecknats som ”skojare” eller ”tattare”. Dels gruppen kalderash-romer, vilka började resa i Sverige på 1870-talet, några årtionden efter att slaveriet upphörde i Rumänien. Projektet redovisas i en slutrapport under hösten 2021.

Som en bakgrund och en inspirationskälla kan nedanstående rapport De resandes kulturarv läsas.  Rapporten tillkom 2020 i ett projekt drivet av Frantzwagner Sällskapet med ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetet. Genom material ur olika källor synliggörs de resandes långa historia i Sverige, hur man levt och försörjt sig. Förutom en minoritetshistoria visar dokumentationen tydligt hur de resandes historia även är en del av den svenska historien. Med hjälp av sökordet ”Dalarna” hittar man lätt de exempel från länet som ingår i dokumentationen.

Dela:

Hade du nytta av informationen?