Vad tycker du är viktigast för Region Dalarna i arbetet för Sveriges nationella minoriteter och urfolket samer år 2021-2023?

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Mellan den 1 februari och 28 februari 2021 har du möjlighet att lämna dina synpunkter på Region Dalarnas strategi och mål för Sveriges nationella minoriteter och urfolket samer 2021-2023.

Strategin handlar om hur Region Dalarna ska arbeta för att bidra till att skydda och stödja minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kulturella identitet samt ge minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Förslaget förväntas träda i kraft under våren 2021 och ersätter då Mål och handlingsplan 2020 nationella minoriteter och urfolket samer. 

Region Dalarna ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar även med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Välkommen till ett digitalt informationstillfälle!

I samband med att du/ni kan tycka till, har ni möjlighet att delta på en presentation av strategin samt ställa frågor.

Svara på formuläret

  • Förslaget till strategi finns tillgänglig i digitalt format mellan 1 februari och 28 februari 2021. Strategin hittar du längst ned på sidan.
  • Du lämnar dina synpunkter mellan den 1 februari och 28 februari i nedanstående digitala formulär.

Vilka kan svara?

  • Privatpersoner, intresseföreningar och organisationer för Sveriges nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, judar, romer, tornedalingar.
  • Offentliga organisationer och aktörer som arbetar med frågor om nationella minoriteter

Så här svarar du/ni

Ta upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras eller tas bort. Skriv gärna kortfattat.

Alla svar kommer att diarieföras. Samtidigt som svaren skickas in får du också dessa skickade till din e-post.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Ann-Jeanett Stål, utvecklingsledare nationella minoriteter och samisk hälsa, Hållbarhetsavdelningen Region Dalarna
annjeanett.stal@regiondalarna.se; 070-569 03 12

Genom att skicka in svar via formuläret eller via mail kommer dina personuppgifter behandlas av Region Dalarna. Läs mer om personuppgiftsbehandlingen på regionens sida Så hanterar vi dina personuppgifter.

Jag svarar som:

Dela:

Hade du nytta av informationen?