Organisation

Region Dalarna är en politiskt styrd organisation med både en politisk ledning och en tjänstemannaledning. Den politiska ledningen fattar beslut och tjänstemannaledningen verkställer besluten.

Visa Region Dalarnas organisation i större format

Hade du nytta av informationen?