Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Central förvaltning

På Central förvaltning arbetar cirka 300 medarbetare. Central förvaltning består av flera olika enheter inom exempelvis administration, personal, ekonomi och IT.

Central förvaltning stödjer regionens övergripande förtroendemannaorganisation, tjänstemannaledningen och samtliga verksamheter. Från Central förvaltning sköts också regionens regionalpolitiska engagemang. I Central förvaltning ingår:

Ekonomienheten har det övergripande styrnings- och samordningsansvaret för regionens ekonomi och är ett stöd till politisk- och tjänstemannaledning och samtliga verksamheter.

Enheten förvaltar och utvecklar effektiva ekonomiprocesser som säkerställer god ordning och reda i regionens ekonomi.

Ekonomienheten ska också bidra till att utveckla och säkerställa god ekonomisk kompetens hos regionens ledning och medarbetare som i sin tur bidrar till mål om långsiktig hållbar ekonomi.

Hälsovalsenheten informerar och ger service till både allmänheten och vårdcentralerna om hälsoval. Enheten administrerar listningen av hälsoval och sköter utbetalning av ersättning till primärvården enligt beslutad ersättningsmodell.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?