Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Organisation

Så här är kultur- och bildningsverksamheten organiserad.

organisation

Organisationsbild egna verksamheter
(klicka på bilden för större format)

Skolor

Kultur- och bildningsnämnden är styrelse för verksamhet vid fyra skolor i länet. Av dessa är tre folkhögskolor och belägna i Mora, Malung samt Borlänge (Fornby).  Vid Musikkonservatoriet Falun bedrivs en riksrekryterande spetsutbildning i musik på gymnasienivå.

Kulturverksamheter

Kultur- och bildningsnämnden är styrelse för följande regionala kulturverksamheter:

Konsulenter inom Länskonst Dalarna, Dans i Dalarna och Riksteatern Dalarna, vars uppdrag är att främja och stödja utvecklingen inom de respektive konstarterna. Landstingets konstenhet ansvarar för den  konstnärliga utsmyckningen av landstingets lokaler och Mentalvårdsmuseet är psykiatrihistoriskt museum i Säter.

Länsbibliotek Dalarna - verksamhet för stöd och samarbete med länets kommunala biblioteksverksamheter.

Film i Dalarna - ett resurscentrum med uppdrag att utveckla och stödja filmkulturell verksamhet i länet.

organisation

Kultur och bildning - inklusive verksamheter med regionala uppdrag
(klicka på bilden för större format)

Stiftelser

Landstinget är ensam stiftare för stiftelserna Musik i Dalarna och Dalateatern.

Dalarnas museum är en stiftelse mellan landstinget och Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund. Dalarnas museum har ansvar för kulturarvsfrågor och konst. Samtliga tre stiftelser har statsbidrag samt anslag från landstinget.

Stiftelser, verksamheter och föreningar

Folkmusikens Hus, Dalarnas folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas hemslöjdsförbund samt from 2013 Avesta Art är externa verksamheter med ett regionalt uppdrag som får bidrag från nämnden.

Dela:

Hade du nytta av informationen?