Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Revisorer

Revisorerna granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Regionen har fem förtroendevalda revisorer som väljs av regionfullmäktige.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?