Helikopterflygplatser

En viktig del av akutsjuksjukvården är helikoptertransporter.

Det primära uppdraget för ambulanshelikoptern är att transportera patienter med akuta livshotande symtom. Det sekundära uppdraget avser transporter av patienter, organ eller personal mellan sjukhus

Fokus på säkerhet och buller

En helikopter medför buller vilket gör att vi måste ta hänsyn till ljudmiljön. En helikopterflygplats ska ha två hinderfria in- och utflygningskorridorer som tar största möjliga hänsyn till både flygsäkerhet och miljö. Beroende på till exempel väder, kan helikopterns pilot ibland behöva frångå normala in- och utflygningsrutiner.

Flyghinder ska anmälas

Regelverken som styr flygplatser är strikta för att göra verksamheten säker. Därför är det mycket viktigt att alla tillkommande objekt som till exempel kranar och drönare, som kan utgöra flyghinder anmäls innan uppförande till flygplatsledningen. Exempelvis ska drönarflygning inom 1 000 meter från helikopterflygplatsen anmälas minst en vecka innan till flygplatschef för samråd.

För ytterligare information om hinderanmälan finns dokumentet ”Anmälan och information om hinder, tex kranar, drönare" på den här sidan.

Regionens verksamhet vid helikopterflygplatserna sker i dialog med kommunernas miljöförvaltningar.

Fakta

  • Helikopterflygplatserna används endast av ambulans- och räddningshelikoptrar
  • Helikopterflygplatserna är öppna dygnet runt alla dagar
  • Flygplatserna är endast avsedda för flygning under visuella förhållanden (VFR), vilket innebär att piloten måste kunna se landningsplatsen bra för att kunna landa
  • Region Dalarna har en ambulanshelikopter av typen Airbus (Eurocopter) EC 145 T2 som är placerad på Mora flygplats.
  • Helikoptern flygs av Svensk Luftambulans, SLA. Den medicinska personalen kommer från Region Dalarna
  • Helikopterflygplatserna är dimensionerade för försvarets största helikopter, Sikorsky S 70 (Blackhawk, HKP 16).
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för flygplatsens organisation.

Avvikelserapport

Formulär för rapportering av avvikelse på helikopterflygplats.

Skicka in en avvikelserapport

Dela:

Hade du nytta av informationen?