Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Hörsel och syn Region Dalarna

Hörsel och syn Region Dalarna är en del av Dalarnas Hjälpmedelscenter (tidigare LD Hjälpmedel).

Hörsel och Syn Region Dalarna tillhandahåller tjänster och säkra och funktionella hjälpmedel som bidrar till att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.  

Dalarnas Hjälpmedelscenter bidrar till hälsa, god vård, rehabilitering, habilitering och hållbarhet.

Vårt uppdrag är att till våra kunder tillhandahålla:

  • Stöd/rådgivning/konsultation
  • Information
  • Utbildning
  • Säkra och funktionella hjälpmedel

Dela:

Hade du nytta av informationen?