Kollektivtrafikförvaltning

Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för planering, drift, trafikadministration och handläggning av myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Förvaltningen bestämmer trafikutbudet i samarbete med regionens kommuner och ställer krav på miljöansvar, kvalitet och fordonsstandard utifrån de lagar och avtal som gäller. 

Trafikförsörjningsprogram i Region Dalarna

Kollektivtrafikförvaltningen har tagit fram förslag till nytt trafikförsörjningsprogram som planeras beslutas i regionfullmäktige februari år 2023. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett styrdokument för kollektivtrafiken i Dalarna på lång sikt, från år 2022 till 2031. Programmet ger en riktning i hur kollektivtrafiken kan bidra till regionens utveckling. Region Dalarnas trafikförsörjningsprogram bygger på Agenda 2030, Regionplanen, den regionala utvecklingsstrategin – Dalastrategin samt länstransportplanen och fokuserar på de delar som rör allmän och särskild kollektivtrafik.

Kontakt trafikförsörjningsprogrammet
E-post: kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?