Kollektivtrafikförvaltning

Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för planering och drift av kollektivtrafiken i Dalarna. Förvaltningen ställer krav på miljöansvar, kvalitet och fordonsstandard och bestämmer trafikutbudet i samarbete med regionens kommuner.

Uppdraget inom kollektivtrafik handlar om att underlätta och förbättra vardagen för alla som bor och vistas i Dalarna samt aktivt verka för en bättre miljö.

Arbetet utgår från kundens perspektiv med ambitionen att utveckla regionens kollektivtrafik till att bli den bästa bland landets landsbygdslän.

Dela:

Hade du nytta av informationen?