Om arbetet med kultur- och bildningsplanen

Kultur- och bildningsplanen omfattar hur den regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas.

Planen och dess prioriteringar tas fram i samverkan med länets kommuner och i dialog med civilsamhälle och professionella kulturskapare. Planen är ett instrument för planering och ett underlag i dialogen med staten om de regionala kulturmedlen. Kultur- och bildningsplanen styr följande verksamheter inom:

Bildning

  • De regiondrivna folkhögskolorna Malung, Mora och Fornby
  • Musikkonservatoriet i Falun
  • De rörelsedrivna folkhögskolorna Leksand, Sjövik, Brunnsvik och Västanvik
  • Studieförbund
  • Annan berörd regionverksamhet som exempelvis arkiv, museum och bibliotek

Kultur

  • Regionens egna verksamheter, Film i Dalarna, Mentalvårdsmuseet och Länsbibliotek Dalarna.
  • Stiftelser med regionen som huvudman: Dalateatern, Musik i Dalarna och Dalarnas museum (delat med Dalarnas hembygdsförbund).
  • Dessutom ingår Arkivcentrum i Dalarna, Dalarnas folkrörelsearkiv, Avesta Art, Dalarnas hemslöjdsförbund och Folkmusikens hus som får stöd från Region Dalarna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?