Organisation

Så här är kultur- och bildningsverksamheten organiserad.

organisationsträd-2023_600.png

Organisationsbild Kultur och bildning - inklusive verksamheter med regionala uppdrag. (Klicka på bilden för större format)

Skolor

Kultur- och bildningsnämnden är styrelse för verksamhet vid fyra skolor i länet. Tre är folkhögskolor i Mora, Malung och Borlänge (Fornby). Den fjärde är Musikkonservatoriet i Falun, som bedriver riksrekryterande spetsutbildning i musik på gymnasienivå.

Kulturverksamheter

Kultur- och bildningsnämnden är styrelse för följande regionala kulturverksamheter:

Bild och form Dalarna - spänner över områdena konst, arkitektur, form  och design. Enheten består av konsulentverksamhet, konstnärlig gestaltning och förvaltning. Enheten ansvarar för den konstnärliga utsmyckningen av regionens lokaler. Även Mentalvårdsmuseet som är ett psykiatrihistoriskt museum i Säter ingår här. 

Länsbibliotek Dalarna - verksamhet för stöd och samarbete med länets kommunala biblioteksverksamheter.

Bolag

Film i Dalarna AB är ett helägt aktiebolag av Region Dalarna.

Stiftelser

Region Dalarna är ensam stiftare för stiftelserna Musik i Dalarna och Dalateatern.

Dalarnas museum är en stiftelse mellan regionen och Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund. Dalarnas museum har ansvar för kulturarvsfrågor och konst. Samtliga tre stiftelser har statsbidrag samt anslag från regionen.

Stiftelser, verksamheter och föreningar

Folkmusikens Hus, Dalarnas folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas hemslöjdsförbund, Avesta Art, Vattnäs konsertlada och Dala-Floda operafest är externa verksamheter med ett regionalt uppdrag som får bidrag från nämnden.

Hade du nytta av informationen?