Organisation

Så här är kultur- och bildningsverksamheten organiserad.

Organisationsbild Kultur och bildning - inklusive verksamheter med regionala uppdrag. (Klicka på bilden för större format)

Skolor

Kultur- och bildningsnämnden är styrelse för verksamhet vid fyra skolor i länet. Tre är folkhögskolor i Mora, Malung och Borlänge (Fornby). Den fjärde är Musikkonservatoriet i Falun, som bedriver riksrekryterande spetsutbildning i musik på gymnasienivå.

Kulturverksamheter

Kultur- och bildningsnämnden är styrelse för följande regionala kulturverksamheter:

Bild och form Dalarna - spänner över områdena konst, arkitektur, form  och design. Enheten består av konsulentverksamhet, konstnärlig gestaltning och förvaltning. Enheten ansvarar för den konstnärliga utsmyckningen av regionens lokaler. Även Mentalvårdsmuseet som är ett psykiatrihistoriskt museum i Säter ingår här. 

Länsbibliotek Dalarna - verksamhet för stöd och samarbete med länets kommunala biblioteksverksamheter.

Stiftelser

Region Dalarna är ensam stiftare för stiftelserna Musik i Dalarna och Dalateatern.

Dalarnas museum är en stiftelse mellan regionen och Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund. Dalarnas museum har ansvar för kulturarvsfrågor och konst. Samtliga tre stiftelser har statsbidrag samt anslag från landstinget.

Stiftelser, verksamheter och föreningar

Folkmusikens Hus, Dalarnas folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas hemslöjdsförbund samt from 2013 Avesta Art är externa verksamheter med ett regionalt uppdrag som får bidrag från nämnden.

Dela:

Hade du nytta av informationen?