Patientnämndsförvaltning

Patientnämnden är en politiskt sammansatt och fristående nämnd reglerad enligt Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

I Patientnämnden sitter förtroendevalda politiker; sju ledamöter och sju ersättare som utses av regionfullmäktige.

Patientnämnden övertar inte ansvar och befogenheter från vårdgivaren och har inga disciplinära befogenheter. Ärenden redovisas avidentifierade på nämndens politiska sammanträden. Patientnämndens ledamöter och personal arbetar under tystnadsplikt.

Patientnämnden medverkar också i arbetet med att förbättra vården och i patientsäkerhetsarbetet.

Kontakt

Patientnämndsförvaltningen

Telefon: 023-49 01 00
E-post: patientnamnden@regiondalarna.se
Adress: Vasagatan 27, Box 712, 791 29 Falun

Dela:

Hade du nytta av informationen?