Synpunkter på vården

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Presentationsfilm

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Du kan lämna synpunkter på något du upplevt inom vården både som patient och närstående. Synpunkter eller förslag på förbättringar är viktiga och kan hjälpa till att förbättra vården. Vill du lämna synpunkter inom hälso- och sjukvård samt tandvård kan du välja följande alternativ;

Kontakta vården

Lämna synpunkter direkt till mottagning eller vårdenhet
Kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina synpunkter och klagomål. Du kan välja att kontakta personalen som du träffade eller en chef för verksamheten. Här finns kontaktuppgifter till vården

Kontakta vården - Region Dalarna

Lämna synpunkter, beröm och klagomål via formulär
Skicka synpunkter, beröm eller klagomål skriftligt via digitalt formulär. Du kan välja att vara anonym eller uppge namn och personnummer. Observera att du måste ange den mottagning/avdelning där händelsen inträffat. När du har registrerat ditt ärende får du ett ärendenummer och lösenord med länk dit du kan logga in. Det är viktigt att du sparar dessa uppgifter. Du kan sedan följa ditt ärende, komplettera med information och ta del av svaret från vården. Handläggningstiden är cirka fyra veckor och för ärenden gällande barn under 18 år två veckor.

Här kan du lämna synpunkter i formulär (extern länk)

Kontakta Patientnämnden

Du kan även göra en anmälan till Patientnämnden och då få hjälp av en handläggare. Händelsen i din anmälan kan ha inträffat i hälso- och sjukvården, tandvården eller kommunal vård i Dalarna. Den kan också beröra flera kliniker inom vården.

När Patientnämnden tagit emot ditt ärende registreras det och utgör underlag för handläggning. Ärendet skickas vidare till berörd instans inom vården. Patientnämnden utreder inte vad som hänt, utan fungerar som en länk till vården och bevakar att du får svar. Handläggarna har ej åtkomst till din journal. Handläggningstiden är cirka fyra veckor och för ärenden gällande barn under 18 år två veckor. Du får svar från vården antingen skriftligt eller muntligt (telefonsamtal, möte).

Patientnämnden telefonnummer: 023-49 01 00
Du kan ringa mellan kl 6.00–22.00 (alla dagar utom storhelger). Du får en uppringningstid då vi kontaktar dig.

1177
Du kan också skicka anmälan till patientnämnden genom att logga in på 1177.se Välj: Övriga tjänster/ Patientnämnd/ A. Synpunkter på vården

Blankett
Du kan även skriva ut blanketten "Anmälan synpunkter på vården" som finns under rubriken blanketter på denna sida och skicka via post till Patientnämnden Dalarna, Box 712, 
791 29 Falun

Hade du nytta av informationen?