Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Regional utvecklingsförvaltning

Den regionala utvecklingsförvaltningen arbetar för att skapa en positiv regional utveckling med bra förutsättningar för näringslivets utveckling och för människor att leva och bo i Dalarna.

I arbetet är samarbete med andra aktörer, både i och utanför länet, en förutsättning. I det regionala utvecklingsansvaret ingår att:
  • arbeta fram och samordna insatser för att genomföra en strategi för utvecklingen i länet
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • leda regionala utvecklingsprojekt
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplanen för transportinfrastruktur
  • bedriva påverkansarbete för länets utveckling 
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen

Dela:

Hade du nytta av informationen?