Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Säker och trygg i mötet med oss

Oavsett om du är patient eller har kontakt med oss av något annat skäl ska känna dig trygg när du möter oss. Därför arbetar vi aktivt med säkerhetsfrågor inom flera olika områden.

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Inom Region Dalarna hanterar vi mängder av information varje dag som vi behöver för att kunna utföra vårt jobb. Oavsett vilken typ av information det handlar om ska den hanteras på ett säkert sätt och skyddas utifrån hur känslig den är.  

Den största och viktigaste informationsmängden vi hanterar är journaluppgifter. När du besöker oss som patient är det avgörande att vårdpersonalen kan föra journal för att kunna ge dig en bra och säker vård. Genom att bland annat ställa högra krav på hur våra journalsystem byggs och används ser vi till att informationen förvaras på ett säkert sätt och att bara vårdpersonal som behöver uppgifterna för att kunna ge dig vård har tillgång till dem.

Säker vård för dig som patient

Vården och omsorgen av våra patienter går alltid först och patientsäkerheten är ett av våra mest prioriterade områden. En stor del av vårt arbete handlar om att arbeta förebyggande så att skador som hade kunnat undvikas av hälso-och sjukvården inte uppstår.

En annan viktig del i patientsäkerhetsarbetet är att ge våra patienter bra förutsättningar att vara delaktiga i sin vård. Genom att vara förberedd och informerad om vad som ska hända före och efter undersökning och behandling kan du medverka till att minska risken att något blir fel, till exempel fråga när du inte förstår och tala om när du tror att något blivit fel. 

Trygghet i våra lokaler

Ingen ska behöva känna sig orolig för sin personliga säkerhet inom regionens olika verksamheter. Vi arbetar för att ge dig en säker och trygg miljö oavsett om du besöker oss som patient, brukare, medborgare eller är anställd.

Dela:

Hade du nytta av informationen?