Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Kameraövervakning

För att skapa trygg och säker miljö för både besökare och personal finns kameraövervakning i våra lokaler. Övervakning med kamera sker endast på ställen som har giltiga tillstånd och tydliga informationsskyltar uppsatta.

Syftet med kameraövervakning är att:

  • upptäcka och förhindra störande eller farliga händelser
  • övervaka eller bedöma så att patientens hälsotillstånd inte försämras
  • öppna dörrar vi patientens ankomst
  • övervaka säkerhetsområden vid vår Rättspsykiatriska klinik

Om ett överfallslarm blir aktiverat kan inspelning ske. Inspelning kan även ske när personal trycker på överfallslarmet. Detta för att vi i efterhand ska kunna utreda/bedöma eventuella brott eller om en patient utsatts för fara.

Inspelat material förstörs efter 30 dagar

Inspelat material kan endast behandlas av behörig personal. Det inspelade materialet sparas i 30 dagar därefter förstörs (makuleras) det.

Anser du att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du klaga hos Datainspektionen.

Dela:

Hade du nytta av informationen?