Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Kameraövervakning i våra lokaler

Vi har kameraövervakning i våra lokaler för att skapa en trygg och säker miljö för besökare och personal. Övervakning med kameror sker endast på ställen som har giltiga tillstånd och tydliga informationsskyltar uppsatta.

Syftet med kameraövervakning är att:

  • upptäcka och förhindra störande/farliga händelser.
  • övervaka/bedöma så att patienter hälsotillstånd inte försämras.
  • öppna dörrar vi patienters ankomst.
  • övervaka säkerhets områden vid vår Rättspsykiatriska klinik, där rätts psyk samt tvångsvårds bedrivs fasad såsom stängsel.

Om ett överfallslarm blir aktiverat kan inspelning ske. Inspelning kan även ske när personal trycker på överfallslarmet. Detta för att vi i efterhand ska kunna utreda/bedöma eventuella brott eller om en patient utsatts för fara.

Inspelat material förstörs efter 30 dagar

Inspelat material kan endast behandlas av behörig personal. Det inspelade materialet sparas i 30 dagar därefter förstörs (makuleras) det.

Lagrum för kameraövervakning

Dataskyddsförordningen artikel 6: laglig behandling av personuppgifter (extern länk)
Dataskyddsförordningens skäl 40–49: laglig behandling av personuppgifter (extern länk)

Har du frågor?

Vid frågor om kameraövervakning mejla till: sakerhet-och Miljoavdelning@regiondalarna.se 

Vid frågor om personuppgifter mejla vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (extern länk) 

Dela:

Hade du nytta av informationen?