Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Katastrofberedskap

Vi ska alltid ge god hälso- och sjukvård. Det gäller även vid stora olyckor, kriser eller katastrofer. Genom att vi har en bra beredskap så ser vi till att det fungerar även i svåra situationer.

Ibland ställs vi inför allvarliga eller svåra situationer som innebär att den vanliga hälso- och sjukvården behöver extra stöd för att till exempel kunna ta hand om ett stort antal skadade. Vi förbereder oss för detta genom att ta fram beredskapsplaner, ge utbildningar och genomföra övningar. Det finns också en organisation förberedd för att leda och snabbt kunna anpassa våra verksamheter till den aktuella situationen.

Ett gott samarbete är viktigt vid ledning och samordning av insatser. Vi samarbetar mycket med angränsande landsting, räddningstjänst, larmcentraler, polis och länets kommuner.

När informerar vi?

Vi informerar här på webben vid större olyckor eller kriser i länet.

När vi informerar beskriver vi vad som har hänt, vilken eller vilka delar av länet som det handlar om, samt ger råd och information om det är något som du behöver göra.

Även Sveriges Radio informerar vid den typen av händelser.

Hur ser det ut vid olika tillfällen?

Vi har en särskild organisation som arbetar när vi ställs inför svåra och utmanande situationer. Organisationen kan se olika ut beroende på vilken typ av situation vi står inför.

Stabsläge

När vi tror att sjukvårdsbehovet kommer att bli större än vi med vår vanliga organisation kan hantera. Vår katastrofledning samlar en ledningsgrupp som håller sig informerade om händelsen och som tar till nödvändiga åtgärder när det behövs.

Förstärkningsläge

När vi vet att sjukvårdsbehovet kommer att bli större än vi med vår vanliga organisation kan hantera. Vår katastrofledning ser till att viktiga funktioner inom sjukvården får förstärkning. Till exempel så kan fler medarbetare än vanligt behövas på en akutmottagning.

Katastrofläge

När vi vet att sjukvårdsbehovet kommer att bli mycket större än vi med vår vanliga organisation kan hantera. När det är många som är skadade så använder vi alla våra olika funktioner inom sjukvården för att ta hand om de skadade personerna. Fler medarbetare och mer utrustning tas till hjälp där det behövs.

Dela:

Hade du nytta av informationen?