Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Ledning vid kris och katastrof

Tjänsteman i beredskap (TIB)

I varje landsting skall det alltid finnas en person som kan ta emot larm vid en allvarlig händelse. Det står i lagen. Hos oss är det några personer med särskilda kunskaper som turas om att vara tjänsteman i beredskap. Tjänsteman i beredskap kan besluta om att regional sjukvårdsledning ska samlas.

Regional sjukvårdsledning

Vid en allvarlig händelse samlas landstingets regionala sjukvårdsledning. Gruppen ansvarar för att samordna alla landstingets sjukvårdsresurser och vid se till att verksamheterna får mer resurser om det behövs.

Lokal sjukvårdsledning på respektive sjukhus

På varje sjukhus finns en lokal sjukvårdsledning. Det är dom personerna som vid en allvarlig händelse ansvarar för att leda och samordna det egna sjukhusets resurser.

Vårdcentral

Om en allvarlig händelse inträffar där det är långt till ett akutsjukhus så är vårdcentralen viktig. Patienter med lättare skador kan få vård på vårdcentralen. På vårdcentralen är man också förberedd på att ta hand om människor i kris som behöver prata om det som har hänt.

Krisledningsnämnd

Vid en väldigt stor och allvarlig händelse så kan vi behöva göra stora förändringar för att kunna fortsätta att ge god vård till alla medborgare i Dalarna och till alla våra besökare. Ibland kan den stora förändringen kosta mycket pengar. Krisledningsnämnden träffas då för att bestämma hur vi ska göra.

I krisledningsnämnden finns de politiker som tillhör landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Planering

Landstingsstyrelsen har det yttersta ansvaret för all planering inom området katastrof, beredskap och säkerhet. Landstingets ansvar styrs av lagar och förordningar.

Dela:

Hade du nytta av informationen?