Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Kontakta oss om personuppgifter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Om du vill beställa ett utdrag måste du ansöka skriftligt om det. Ansökan måste vara undertecknad och innehålla ditt personnummer.

Din ansökan skickar du till:

Regionstyrelsen
Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Du kan förkorta handläggningstiden genom att begränsa din begäran till en viss registertyp, ansvarig enhet, informationstyp och tidsperiod.

Innehållet i journalen

Det finns särskilda regler kring möjligheten att påverka innehållet i patientjournalen. Du kan läsa mer om din journal på 1177.se. Om du vill veta vad det står i din journal kan du logga in på 1177.se och välja e-tjänsten Journalen via nätet.

Första utdraget kostnadsfritt

Du har rätt att få reda på vilka uppgifter vi behandlar om dig och få kopior på detta kostnadsfritt. Om du vill ha kopior på uppgifter som du redan fått måste du själv betala en kopieringsavgift för dessa.

Har du frågor?

Om du har frågor kring registerutdrag kan du kontakta puf.dataskydd@regiondalarna.se

Har du klagomål?

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (extern länk)

Dela:

Hade du nytta av informationen?