Kvinna som uppträder. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Kulturstipendium

Varje år delar Region Dalarna ut sex kulturstipendier om totalt 140 000 kronor, samt ett kulturpris om 100 000 kronor, totalt 240 000 kronor. Onsdagen den 6 maj 2020 tog kultur- och bildningsnämnden beslut om att dessa medel i år kommer att gå till kulturutövare vars verksamhet har drabbats ekonomiskt i och med rådande situation.

Region Dalarnas kulturpris och kulturstipendier kommer inte delas ut 2020. Istället går medlen till fria yrkesverksamma kulturskapare i länet som drabbats av coronapandemin. ”Det ger möjligheter för aktörer inom Dalarnas fria kulturliv att fortsätta arbeta. Intentionen är att stödet även ska komma medborgarna till del genom nya sätt att nå publiken, säger Malin Lagergren, chef kultur-och bildningsförvaltningen.

Läs mer om de inställda kulturstipendierna

 

Om kulturstipendierna

Är du yrkesverksam kulturskapare eller kulturutövare mellan 16 och 25 år? Då kan söka Region Dalarnas kulturstipendium. Varje år delar vi ut sex kulturstipendier; två till yrkesverksamma och fyra till unga kulturutövare.

Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra god verksamhet inom kulturområdet. För att söka ska du bo eller verka i länet eller ha någon form av anknytning till Dalarna. Stipendierna kan delas ut till en person eller till en grupp. Pristagarna meddelas efter beslut i kultur- och bildningsnämnden under oktober månad.

Stipendium för yrkesverksamma

Kulturstipendium yrkesverksam kan sökas av dig som är yrkesverksam kulturskapare. Vi delar ut två stipendier på 50 000 kronor varje år.

Stipendium för 16-25 år

Kulturstipendium unga kan sökas av dig som är 16-25 år. Du kan söka stöd inom alla kulturområden. Även unga arrangörer kan söka. Vi delar ut fyra stipendier om 10 000 kronor varje år.

Ansökan

Ansök kulturstipendium via vår databas under perioden 15 maj-15 juni. Ange personuppgifter, utbildning och beskriv din verksamhet. Här lämnar du också referenser och laddar upp arbetsprover eller exempel på vad du gör.

Söker du stipendiet för unga ber vi dig skriva till oss och berätta vem du är, vad du gör och brinner för och vad du skullel vilja göra för stipendiepengarna.

Så här ansöker du

Du ansöker om kulturstipendium via vår databas.

1) Skapa en användare. Lösenord skickas till din e-post.

2) Logga in i databasen med e-post och lösenord. Du kommer till Dina sidor.

3) Välj vilket stipendium du vill söka.

4) Fyll i formuläret. Fält med röd stjärna är obligatoriskt.

5) Spara via knappen längst ner.

6) Du kan närsom fortsätta skriva och spara din ansökan. När du är helt klart klickar du på Skicka in ansökan.

7) Bekräftelse skickas till din e-post.

Behöver du skicka material som inte kan laddas upp i databasen kan du skicka via post till den här adressen:

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun
eller e-post: kultur@regiondalarna.se

Märk kuvertet eller mejlet med uppgift om vilket stipendium som söks.

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?