Kvinna som uppträder. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Kulturstipendier 2021

2021 kommer Region Dalarnas Kulturstipendier inte vara sökbara. Dalarnas regionala kulturverksamheter har fått i uppdrag att nominera kandidater till stipendierna.

Om kulturstipendier

För yrkesverksamma konstnärer utdelas två stipendier om 50 000 kr vardera. För oetablerade konstnärer delas två stipendier ut om 25 000 kr vardera. 

Stipendiater utses i oktober av kultur- och bildningsnämnden och stipendium delas ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde i november.

Dela:

Hade du nytta av informationen?