Kvinna som uppträder. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Kulturstipendier 2021

2021 kommer Region Dalarnas Kulturstipendier inte vara sökbara. Dalarnas regionala kulturverksamheter har fått i uppdrag att nominera kandidater till stipendierna.

För oetablerade konstnärer under 25 år kommer antalet stipendier att minskas från fyra till två, men stipendiesumman att höjas från 10 000 kr till 25 000 kr. För yrkesverksamma konstnärer utdelas som tidigare två stipendier om 50 000 kr vardera, med den skillnaden att stipendiaterna nomineras. Region Dalarnas årliga kulturpris på 100 000 kronor delas ut som vanligt.

Beslut om pristagare och stipendiater tas av Kultur och bildningsnämnden på sammanträdet den 20 oktober 2021. Pris och stipendier delas ut i samband med Region Dalarnas fullmäktigesammanträde den 15 november.

Dela:

Hade du nytta av informationen?