Kulturpris

Varje år delar Region Dalarna ut sex kulturstipendier om totalt 140 000 kronor, samt ett kulturpris om 100 000 kronor, totalt 240 000 kronor. Onsdagen den 6 maj 2020 tog kultur- och bildningsnämnden beslut om att dessa medel i år kommer att gå till kulturutövare vars verksamhet har drabbats ekonomiskt i och med rådande situation.

Region Dalarnas kulturpris och kulturstipendier kommer inte delas ut i år. Istället går medlen till fria yrkesverksamma kulturskapare i länet som drabbats av coronapandemin. ”Det ger möjligheter för aktörer inom Dalarnas fria kulturliv att fortsätta arbeta. Intentionen är att stödet även ska komma medborgarna till del genom nya sätt att nå publiken", säger Malin Lagergren, chef kultur-och bildningsförvaltningen.

Läs mer om de inställda kulturstipendierna

Om kulturpriset

Varje år utser Region Dalarna en kulturpristagare som belönas med 100 000 kronor. Priset går till en person eller organisation verksam i Dalarna inom litteratur, konst eller musik eller annat kulturområde.

Regionens kulturpris har delats ut sedan 1963. Enligt stadgarna ska priset tilldelas en eller undantagsvis flera, i länet födda, verksamma, eller till länet på annat sätt knutna personer inom litteraturens, konstens, musikens, forskningens, folkbildningens eller annat därmed jämförligt område. Organisation eller institution som är verksam inom nämnda områden kan också tilldelas priset.

Vi välkomnar förslag på kulturpristagare från allmänheten under tiden augusti-september årligen. Pristagaren utses i oktober av kultur- och bildningsnämnden och priset delas ut i samband med regionfullmäktiges möte i november.

Skicka din nominering till:

Region Dalarna
Box 712
791 29 Dalarna
E-post: kultur@regiondalarna.se

Om ditt namn finns med i någon av listorna här nedanför och du vill att det tas bort - kontakta webb.redaktionen@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?