Kulturpris

Varje år utser Region Dalarna en kulturpristagare som belönas med 100 000 kronor. Priset går till en person eller organisation verksam i Dalarna inom litteratur, konst eller musik eller annat kulturområde.

Regionens kulturpris har delats ut sedan 1963. Enligt stadgarna ska priset tilldelas en eller undantagsvis flera, i länet födda, verksamma, eller till länet på annat sätt knutna personer inom litteraturens, konstens, musikens, forskningens, folkbildningens eller annat därmed jämförligt område. Organisation eller institution som är verksam inom nämnda områden kan också tilldelas priset.

Vi välkomnar förslag på kulturpristagare från allmänheten under tiden augusti-september årligen. Pristagaren utses i oktober av kultur- och bildningsnämnden och priset delas ut i samband med regionfullmäktiges möte i november.

Skicka din nominering till:

Region Dalarna
Box 712
791 29 Dalarna
E-post: kultur@regiondalarna.se

Om ditt namn finns med i någon av listorna här nedanför och du vill att det tas bort - kontakta webb.redaktionen@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?