Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Anna och Arvid Fahlcrantz testamentsstiftelse

Anna och Arvid Fahlcrantz testamentsstiftelse bildades 1944 med ändamålet att förräntningen av kapitalet ska användas till betalning för sjukvård vid Falu lasarett.

I stiftelsens stadgar står:

"Stiftelsen erhöll permutation 1984 och avkastningen på kapitalet skall därefter användas till betalning av kostnader för sjukvård vid Falu lasarett för obemedlade köpmän i Falu stad eller deras anhöriga, dock inte i de fall där kostnaderna skulle betalats av stat eller kommun. I den mån behov inte föreligger för sådana personer får avkastningen användas för andra behövande i Falu kommun".

Du kan söka medel från stiftelsen genom att formulera ett skriftligt förslag och skicka till:

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Dela:

Hade du nytta av informationen?