Anna och Arvid Fahlcrantz testamentsstiftelse

Anna och Arvid Fahlcrantz testamentsstiftelse bildades 1944 med ändamålet att förräntningen av kapitalet ska användas till betalning för sjukvård vid Falu lasarett.

I stiftelsens stadgar står:

"Stiftelsen erhöll permutation 1984 och avkastningen på kapitalet skall därefter användas till betalning av kostnader för sjukvård vid Falu lasarett för obemedlade köpmän i Falu stad eller deras anhöriga, dock inte i de fall där kostnaderna skulle betalats av stat eller kommun. I den mån behov inte föreligger för sådana personer får avkastningen användas för andra behövande i Falu kommun".

Du kan söka medel från stiftelsen genom att formulera ett skriftligt förslag och skicka till:

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Dela:

Hade du nytta av informationen?