Brita Lunds minnesstiftelse för resestipendier

Region Dalarna fördelar resestipendier ur Brita Lunds minnesstiftelse till legitimerade barnmorskor som har eller efter uppnådd pensionsålder senast har haft barnmorsketjänst, distriktsskötersketjänst eller annan sjukskötersketjänst inom Region Dalarna. Ansök senast 14 oktober 2022.

I ansökan ska finnas en styrkt förteckning över tjänstgöringsperioder som barnmorska, distriktssköterska eller sjuksköterska inom Landstinget/Region Dalarna efter avlagd barnmorskeexamen. Dessutom ska det finnas uppgift om resmål och beräknade kostnader. Till ansökan ska bifogas vidimerad kopia på barnmorskelegitimationen.

Om du har fått stipendium tidigare ska du ange vilket år du fick det. Ange även bank och kontonummer där ett eventuellt stipendium kan sättas in.

Ansökan

Skicka din ansökan till:

Region Dalarna
Kultur och bildning
Myntgatan 2
791 51  Falun

Har du frågor? Kontakta:

Susanne Andersson Jaako
Enheten för bidrag och stipendier
070-207 90 40 eller susanne.jaako@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?