Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Carlborgsonska donationsstiftelsen

Ur Carlborgsonska donationsstiftelsen kan döva födda i Dalarnas län och som genomgått dövskola/specialskola söka bidrag.

Döva får söka pengar ur fonden till exempelvis bildandet av eget hem, bosättning samt till inköp av redskap, inventarier och material för bedrivande av yrke eller annan sysselsättning. Medel kan även sökas till yrkesutbildning.

Ansökan skickas på angiven blankett så att den inkommer till Region Dalarna senast 31 mars. Efter ansökningstidens slut handläggs alla ansökningar. Beslut meddelas senast 30 september.

Personbevis från skattemyndigheten och offert (kostnadsförslag) från firman eller affären där du önskar köpa till exempel möbler ska bifogas ansökan.

Bidrag utgår även till information och aktiviteter bland döva barn och ungdomar samt deras föräldrar. Informationen ska genomföras i samarbete mellan Dalarnas Dövas Förening och Pedagogiska hörselvården i Dalarnas län samttill Dalarnas Dövas Förening för kulturell verksamhet och utrustning av föreningslokaler.

Den som beviljas bidrag ska efter köpet skicka in kopia av kvitto.

Ansökan

Använd blanketten nedan.

Ansökan Carlsborgsonska donationsstiftelsen (pdf, 2 sidor)

Skicka ansökan till:

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Dela:

Hade du nytta av informationen?