Stugfonden

Falu lasaretts sköterskeförenings fastighet såldes 1992. Pengarna från den försäljningen överfördes till stugfonden som därmed bildades.

Stipendium kan sökas av legitimerade sjuksköterskor verksamma i Dalarnas län - med företräde för verksamma i Falun - för utvecklingsarbete inom den direkta patientomvårdnaden. Utvecklingsarbetet ska inte ingå i reguljär utbildning och stipendiet gäller inte heller för arbeten gjorda av grupper.

Ansökan

Ansökan ska innehålla personuppgifter, avsedd användning av stipendiet, ändamål, beräknade kostnader, eventuellt tidigare erhållna stipendier i samma utvecklingsarbete.

Stipendiet annonseras i mars/april i Vårdförbundets tidning, då tid för ansökan anges.

Skicka ansökan till:

Anne-Marie Henryson
Tegelvägen 10 B
791 35 Falun
Tel 023-163 97

Dela:

Hade du nytta av informationen?