Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Stugfonden

Falu lasaretts sköterskeförenings fastighet såldes 1992. Pengarna från den försäljningen överfördes till stugfonden som därmed bildades.

Stipendium kan sökas av legitimerade sjuksköterskor verksamma i Dalarnas län - med företräde för verksamma i Falun - för utvecklingsarbete inom den direkta patientomvårdnaden. Utvecklingsarbetet ska inte ingå i reguljär utbildning och stipendiet gäller inte heller för arbeten gjorda av grupper.

Ansökan

Ansökan ska innehålla personuppgifter, avsedd användning av stipendiet, ändamål, beräknade kostnader, eventuellt tidigare erhållna stipendier i samma utvecklingsarbete.

Stipendiet annonseras i mars/april i Vårdförbundets tidning, då tid för ansökan anges.

Skicka ansökan till:

Anne-Marie Henryson
Tegelvägen 10 B
791 35 Falun
Tel 023-163 97

Dela:

Hade du nytta av informationen?