Stugfonden

Falu lasaretts sköterskeförenings fastighet såldes 1992. Pengarna från den försäljningen överfördes till stugfonden som därmed bildades.

Stipendium kan sökas av legitimerade sjuksköterskor verksamma i Dalarnas län - med företräde för verksamma i Falun - för utvecklingsarbete inom den direkta patientomvårdnaden. Utvecklingsarbetet ska inte ingå i reguljär utbildning och stipendiet gäller inte heller för arbeten gjorda av grupper.

Ansökan

Ansökan ska innehålla personuppgifter, avsedd användning av stipendiet, ändamål, beräknade kostnader, eventuellt tidigare erhållna stipendier i samma utvecklingsarbete.

Stipendiet annonseras i mars/april i Vårdförbundets tidning, då tid för ansökan anges.

Skicka din ansökan till:

Region Dalarna
Kultur och bildning
Myntgatan 2
791 51  Falun

Har du frågor? Kontakta:

Susanne Andersson Jaako
Enheten för bidrag och stipendier
070-207 90 40 eller susanne.jaako@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?