mönster

Särskild utlysning

Utlysning av uppdrag till yrkesverksamma, fria kulturskapare i Dalarna med anledning av coronapandemin.

Fria kulturskapare har drabbats hårt med anledning av coronapandemin, vilket påverkar medborgaren vars utbud av levande kultur har minimerats. För att både stötta länets fria kulturutövare och ge medborgarna möjlighet att uppleva kultur under pandemin gör Region Dalarna denna utlysning. Kulturskapare kan därför söka bidrag till kulturaktiviteter som kommer medborgare i länet till del.

Vem kan söka?

Sökande ska vara yrkesverksam kulturskapare, bosatt och verksam i Dalarna, samt vara drabbad i sin yrkesutövning av coronapandemin, vilket orsakar inkomstbortfall.

Uppdrag

Skapa en aktivitet i Dalarna inom scenkonst, litteratur, musik, film, bild/form, slöjd/hantverk eller annan konstform där målgruppen aktiveras och deltar. Vi ser gärna deltagande som inte enbart sker digitalt.

Målgrupp för aktiviteten

Publikgrupper som är särskilt utsatta i nuläget, däribland äldre och andra som av olika anledningar har svårt att ta del av kultur under rådande omständigheter

Tidsperiod

Genomförandet av uppdraget ska ske under juni-oktober 2020.

Beloppsgräns

Högsta belopp att söka för uppdraget är 25 000 kr. Summan inkluderar alla lönebikostnader såsom sociala avgifter och skatt. Utbetalning kan ske till företag med F-skatt, som arvode eller via faktureringsservice eller liknande.
Totalbelopp för utlysningen är 500 000 kr.

Ansökningstid

18 maj - 8 juni 2020

Bedömning

I tilldelningen av uppdrag bedöms innehållet i aktiviteten, målgrupp, hur målgruppen deltar, konstform, geografisk spridning samt utförarens kompetens, genomförandeförmåga och hur vederbörande inkomst har påverkats negativt på grund av coronapandemin.

Obs! Alla aktiviteter ska utföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronavirusets spridning.

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?