Bokhylla med böcker.

Dalaförfattare i närbild

Utlysningen är stängd och beslut är fattat.

Region Dalarna genom länsbibliotek Dalarna vill med utlysningen ge författare i länet möjlighet att sprida information och inspirera allmänheten i Dalarna att ta del av Dalarnas författarskap. Utlysningen ger också en möjlighet för litteraturskapare att verka inom sitt yrkesområde, trots den konstaterat svåra situation som råder inom området på grund av coronapandemin.

Bakgrund

Vi vill uppmärksamma de nu aktiva (67 st) Dalaförfattare som finns representerade i databasen Dalalitteraturen.se. Denna utlysning syftar till att sprida kunskap om Dalaförfattare och inspirera till läsning av dessa.

Uppdrag

Att skriva kortare presentationer med en personlig touch om de aktiva författare som finns med i databasen. Ca 1200 tecken/författare. Texterna produceras mellan 28 juni - 1 december 2020.

Uppdragstagare

För uppdraget söker vi 1-5 författare.

Sökande

Ska vara medlem i Sveriges författarförbund eller Dalarnas författarförbund och vara verksam i Dalarna eller ha anknytning till länet. Såväl enskild utövare, som företagare, eller verksam inom annan organisationsform har rätt att söka.

Användning av text producerad inom utlysningen

Författarporträttet publiceras på Dalalitteraturens och länsbibliotekets Facebooksidor samt på Dalalitteraturen.se. Länsbibliotek Dalarna äger texterna och inget får ändras, läggas till eller dras ifrån utan upphovsmannens medgivande. Texterna kommer även att erbjudas Dalarnas tidningar för publicering.

Ersättning

Varje författarporträtt arvoderas med 2 000 kr (inkl. soc. avg.) exkl. moms 6%. Detta i enlighet med Författarförbundets rekommendationer.

Uppdragstilldelning

Länsbibliotek Dalarna bedömer utifrån ansökan och referensarbeten/arbetsprov vem eller vilka författare som tilldelas uppdraget. Fördelningen av författare vars porträtt ska skrivas görs av Länsbibliotek Dalarna. Uppdrag att skriva sitt eget författarporträtt ges ej.

Kontakt

För frågor och information kring utlysningen, kontakta: 
Birgitta Winlöf
Tel: 072-143 81 66
E-post: birgitta.winlof@regiondalarna.se

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?