Illustration karta

Residens för yrkesverksamma konstnärer

Nu kan yrkesverksamma konstnärer söka två olika residens - ett i Djura i Leksands kommun och ett i Söderbärke i Smedjebackens kommun. Sista ansökningsdag är 8 mars 2023.

Vi vill med dessa residens skapa utrymme för konstnärlig fördjupning genom att ge tillgång till två inspirerande landsbygdsmiljöer. Samtidigt vill vi möjliggöra för konstnärliga processer att äga rum på platser där det i dagsläget råder ett underskott av offentligt finansierade konstyttringar. Genom att ge plats för konstnärliga processer som inte är förutbestämda och skapa sammanhang där konsten får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar tror vi att dessa residens kan bidra med nya perspektiv och ett utbyte mellan platsen och konstnären.

Under vistelsen som i sin helhet är fyra veckor kommer konstnären att få bekanta sig med platsen, människorna och dess omgivning samt ges tillgång till arbetsplats och boende.

Här hittar du mer information om residensen och de olika platserna: Konstnärsresidens i Dalarna

Kriterier för sökande

Residenset är öppet för ansökan från yrkesverksamma konstnärer med examen från konstnärlig högskoleutbildning eller som har goda yrkesmeriter från de senaste 3 åren. Vi utesluter inte sökande som bor utanför Sverige. Vi står dock bara för resor inom Sverige. Vi ser gärna ansökningar från konstnärer med lokal koppling till platsen likväl från dem som inte har det. Observera att de som ansöker som duo eller grupp får dela på det erbjudna arvodet.

Residensets tidplan

Residenset pågår under två perioder och är i sin helhet fyra veckor, dessa är fördelade på försommaren och hösten 2023. En vecka research 25 maj – 31 maj 2023 samt en period för produktion och fördjupning under september 2023.

Vi önskar att konstnärer med olika livssituation kan ansöka till våra residens. Vid behov för vi därför gärna dialog om hur residenset kan anpassas efter konstnärens livssituation med exempelvis barn eller annan anställning. Detta genom att erbjuda uppdelad vistelse eller att vistelsen delvis förläggs över annan period.

Arvode

Varje antagen konstnär erhåller ett arvode om 65 000 SEK (inkl. moms, F-skatt, faktura) för 4 veckors engagemang varav minst 3 arbetsveckor på platsen och en produktionsbudget om 15 000 SEK (inkl. moms). Vi står för omkostnader som boende, arbetslokaler och processledning. Samt resekostnad till och från residens inom Sverige.

Residenskonstnären står för:

  • Försäkring
  • Frakt och förvaring av eventuellt verk
  • Mat under vistelsen

Så ansöker du

Länk till ansökningsformulär

  • Motivationsbrev: Välj en av platserna och beskriv varför platsen intresserar dig och hur du önskar samverka på den. Det är möjligt att ansöka till båda residensen men det finns endast möjlighet att bli antagen till ett av dem. (max 1 A4)
  • Beskriv din konstnärliga praktik / konstnärliga process (max ½ A4)
  • CV
  • Portfolio med 8 verk i pdf (max 30 MB), max 1 A4 per verk. Länkar till video/ljud utdrag max 5 min per verk.

Har du frågor?

Kontakta Andreas Sandberg, bild- och formkonsulent, Region Dalarna: peterandreas.sandberg@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?