Utlysning skissuppdrag takplattor till vårdmiljöer

Bild och form Dalarna ger skissuppdrag till fem bild- och formkonstnärer/illustratörer, i huvudsak verksamma i Dalarna, för att ta fram unika motiv för takplattor till vårdmiljöer.

Utlysningen är stängd och beslut är fattat.

I Region Dalarnas vårdmiljöer, exempelvis hos tandläkaren eller på uppvak efter operation ligger patienten en längre stund med taket i blickfång. Taket är ofta klätt i vita absorbentplattor, 60x60 cm vilka kantas av ett aluminiumnät.

Bild och form Dalarna vill genom utlysningen bidra med givande blickpunkter i form av händelser, historier, världar eller mönster att placera i tak i Region Dalarnas vårdmiljöer.

Motivet kan utgå från endast en platta eller röra sig mellan två eller flera plattor. Det ska vara motiv som ögat kan vila på en längre tid. Beroende på motivets karaktär kan det hamna i rum för barn eller för vuxen.

Så funkar det

Steg 1: Intresseanmälan
Intresserade yrkesverksamma konstnärer i huvudsak verksamma i Dalarna skickar in sin intresseanmälan via databasen, se mer information nedan. Utifrån inkomna intresseanmälningar väljer juryn (tre handläggare från Bild och form Dalarna, samt två representanter från vårdpersonalen) ut fem konstnärer som ges skissuppdrag.

Steg 2: Skissuppdrag
De konstnärer som getts skissuppdrag tar vardera fram ett eller flera motivförslag enligt ovan. Arvode för skissuppdrag inkl. förklaring av motiv: 20 000 kr ex moms (oavsett antal förslag).

Steg 3: Färdigställande och leverans
Juryn väljer ut de motiv som passar bäst för tänkt vårdmiljö. Konstnärerna kontrakteras för att arbeta vidare dessa motiv för digital leverans tillsammans med en kort text om motivet. Konstnären ger Bild och form Region Dalarna rätten att överföra det färdiga motivet till befintliga takabsorbent-plattor, i en upplaga om 10 per motiv, för att sedan placera ut dem på lämpliga platser i Regionens vårdmiljöer. Arvode: 12 000 kr per motiv, ex moms.

Om skissuppdrag takplattor till vårdmiljöer

Bild och form Dalarna vill genom utlysningen bidra med givande blickpunkter i form av händelser, historier, världar eller mönster att placera i tak i Region Dalarnas vårdmiljöer. Mer om Bild och forms uppdrag att förse regionens verksamheter med konst står att läsa i den regionala kultur- och bildningsplanen.

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?