regnbåge

Utlysning: Tillfälligt stöd för residens inom bild- och formområdet

Nu kan arrangörer som vill driva residens för yrkesverksamma inom bild- och formområdet ansöka om stöd. Sista ansökningsdag är 12 december 2022.

För att främja konstnärligt utbyte och stötta arrangörer som vill driva residens, delar Region Dalarna ut stöd till två residens á 70 000 kronor, fördelat på två olika arrangörer. Satsningen finansieras genom extra medel från Statens kulturråd som fördelats ut till regionerna med anledning av covid-19-pandemin.

Ansökan är öppen till och med 12 december 2022. Beslut lämnas 20 december 2022.

Vem kan söka och till vad?

Stödet kan ges till föreningar, stiftelser eller fria arrangörer med enskild firma. Yrkesverksamma inom bild- och formområdet utan enskild firma har möjlighet att söka stödet i samarbete med exempelvis en förening. Det är också möjligt för flera organisationer att samarbeta kring en gemensam ansökan. En förutsättning för tilldelande av stödet är att residenset riktar sig till yrkesverksamma utövare inom bild- och formområdet (konst, design, arkitektur, konsthantverk, illustration mm). Det ska ge tillgång till bostad, värdskap, konstnärligt utbyte och någon form av tilltänkt arbetsplats, dock inte nödvändigtvis fast. Residenset ska ha sin geografiska tyngdpunkt i Dalarna och drivas av arrangörer med hemvist i Dalarna. 

Residens kan arrangeras i anslutning till fasta produktionsplatser för specifika tekniker och material, en ateljé eller inbegripa ett friare undersökande och utbyte utan fasta ramar. De kan huseras på en viss ort under en sammanhållen tidsperiod eller vara uppdelade geografiskt och över tid, dock sammanlagt minst två veckor. Vi ser positivt på flexibla upplägg som underlättar för bild- och formskapare med anställning och/eller barn, att delta i residensen.

Medel kan sökas för:

  • resor och transporter
  • lokalkostnader
  • logi
  • materialkostnader
  • offentliga evenemang/presentation i anslutning till residenset
  • arvoden, koordinering/projektledning

Stödet kan användas under tidsperioden 2023-2024. Sökande ansvarar för att inneha relevanta försäkringar och upprätta avtal med deltagare och eventuella samarbetsparter.

Vem kan inte söka?

Individuella bild- och formskapare kan inte söka stöd för eget arbete.

Stöd beviljas inte till organisationer eller personer som har skulder till staten, har ansökt om konkurs eller är i likvidation. Bild och form kan begära kreditupplysning inför beslut om stödgivning.

Stöd till residens kan inte sökas för:

  • Ordinarie verksamhet
  • Investeringar i lokaler eller utrustning
  • Residens som har genomförts innan beslutsdatum

Så ansöker du

Ansökningsformuläret hittar du här.

Ansökningsformuläret kan ifyllas i webbläsaren och sedan sparas ner som pdf eller sparas ner och sedan ifyllas i ett redigeringsprogram för pdf:er exempelvis Acrobat Reader.

Skicka ansökan till bildochform.dalarna@regiondalarna.se
Ange ”Ansökan residens" i ämnesraden.

Bedömning

Bedömning görs utifrån hur värdskap, boende och arbetsplats samverkar för att möjliggöra konstnärligt utbyte och fördjupning. Region Dalarna kommer prioritera ansökningar med flexibla upplägg som underlättar för bild- och formskapare med anställning och/eller barn, att delta i residensen. Residens som vill locka deltagare från andra sammanhang än det egna och bidra till nya möten och kunskapsutbyte prioriteras. Dock läggs ingen vikt vid huruvida deltagare bjuds in lokalt, nationellt eller internationellt.

Redovisning

Efter genomfört residens ska en kort skriftlig rapport som redovisar vad som gjorts och kostnader skickas till bildochform.dalarna@regiondalarna.se. Ange att redovisningen gäller "Tillfälligt stöd för residens inom bild- och formområdet" samt det projektnamn som angavs i ansökan.

Har du frågor?

Kontakta Andreas Sandberg, bild- och formkonsulent, Region Dalarna: peterandreas.sandberg@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?