Formutövare som producerar

Stöd till formutövare för samarbete med lokal tillverkare

Utlysning S-P-O-K Dalarna: Vi söker formutövare som är intresserad av att genomföra ett eget projekt i samarbete med en lokal tillverkare som är ansluten till plattformen S-P-O-K. Ansök senast 21 augusti 2023.

Region Dalarna erbjuder fyra yrkesverksamma formutövare (enskild, duo eller grupp) med företag inom form och design
25 000 kronor vardera för att genomföra ett eget projekt i samarbete med en eller flera tillverkare via plattformen
S-P-O-K.

Utöver att främja form- och designområdet syftar denna utlysning också till att utforska och utvärdera hela plattformen, från att besöka webbplatsen till att skapa en färdig prototyp.

Minst en av parterna, tillverkaren eller formutövaren, måste ha sitt säte i Dalarna. Du kan jobba med ett befintligt projekt eller skapa något helt nytt tillsammans med tillverkaren. Resultatet från samarbetet kommer att visas på en gemensam utställning för SPOK Dalarna under hösten 2024.

SPOK står för samtida produktion och konsumtion och är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokal tillverkning, från slöjd till industri. Plattformen riktar sig till alla slags formutövare och kreativa företag som söker tillverkare till sina projekt. SPOK arbetar för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion.

Ansök nu och bidra till utvecklingen av hållbar och lokal produktion!

Hade du nytta av informationen?