Kvinna som står bredvid en fiskdamm

Stöd för yrkesverksamma kulturskapare

Den 30 juni beslutade kultur- och bildningsnämnden att bevilja 579 000 kronor i ekonomiskt stöd till 24 olika kulturprojekt runt om i Dalarna. Detta kommer att resultera i ett 80-tal kulturevenemang i länet under perioden juli till oktober 2021.

Coronapandemin slår hårt mot kulturen

Fria kulturskapare har drabbats hårt av coronapandemin, vilket även påverkar Dalarnas invånare genom ett kraftigt minskat kulturutbud i länet. För att stötta kulturen och ge invånarna möjlighet till att delta i kulturaktiviteter beslutades att även i år ge möjlighet till fria yrkesverksamma kulturskapare att ansöka om medel för att bedriva kulturell verksamhet.

Kulturaktivitet som uppmuntar till deltagande

Uppdraget innebär att skapa en aktivitet i Dalarna inom scenkonst, litteratur, musik, film, bild/form, slöjd/hantverk eller annan konstform där målgruppen aktiveras och deltar. Den främsta målgruppen är äldre som har haft svårt att ta del av kultur det senaste året samt barn och unga med funktionsvariationer. Projekten kommer genomföras i olika kommuner runt om i länet. Förra året gav satsningen cirka 3000 personer möjlighet att ta del av konst och kultur trots pandemin.  

- I år ser vi en ännu bättre geografisk spridning på projekten vilket är jätteroligt då fler invånare i Dalarna nu kommer att kunna ta del av kulturevenemangen, säger Sara Persson (C), 1:e vice ordförande kultur- och bildningsnämnden, Region Dalarna.

Uppsökande kultur når nya målgrupper

Flera av projekten som beviljats stöd kommer att bedriva en uppsökande verksamhet där kulturen kommer till publiken istället för tvärtom.

- Vi har sett mycket positiva effekter av en mer uppsökande och nära kulturverksamhet. Det är en framgångsfaktor för att nå nya målgrupper och göra kulturen mer tillgänglig, säger Malin Lagergren, förvaltningschef kultur- och bildningsförvaltningen, Region Dalarna.

Urval  

Målgruppsperspektivet och aktivitetens hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra restriktioner med anledning av covid-19 har vägt tungt i bedömningen. Aktiviteternas geografiska spridning och genomförandepotential är andra delar som vägts in i beslutet.

Högsta belopp att söka för enskild aktivitet var 25 000 kr. Totalt inkom ansökningar om en total summa av 829 000 kronor.

 

Beviljade projekt

 • Anna Ihlis & Hanna Enlöf spelar på äldreboenden
  Hanna Enlöf
 • Blues på sta´n
  Claes Yngström
 • Broder Henrik Rapp - äldreboendeturné
  Henrik Rapp
 • Byadans
  My  Johansson
 • Det ekar i skogen och andra samtal
  Kristin Ylikiiskilä Broberg
 • Din egen Opera
  Zacharias Vindbacke
 • En Dans Vid Fäboden
  Rebecca Larsson
 • Enviken sessions
  Eva Rune
 • Gamla och unga
  Erna Karin Sten
 • Gatublues
  Patrik Steen
 • Hon är jag - En hyllning till Lill-Babs
  Cecilia Kyllinge
 • Karin Park turné på servicehem del 2
  Karin Park
 • Kjetil Nernes spelar Johnny Cash på ålderdomshem
  Kjetil Nernes
 • Mobil fiskdamm 2.0
  Hilda Lindström
 • Musik till glädje för äldre & sjuka
  Roger Zakrisson
 • Om sommaren sköna - Musik i kyrkan med Anders och Sofia
  Anders Jerker Dahlin
 • Pontus Lindmans - The Consipracy Show
  Pontus Lindman
 • Pop-up utställning i Trolldalen (tillsammans med Gabriel Jonsson)
  Sara Erkers
 • Pop-up utställning i Trolldalen (tillsammans med Sara Erkers)
  Gabriel Jonsson
 • Salong på Gång
  By-Folkärna pastorat
 • Skapande aktivitet
  Marieta Toneva
 • Skrivarworkshop
  Jenny Lundin
 • Teater för äldre
  Matilda Blomquist
 • Trollvandring i Säterdalen
  Caroline Rendahl
 • Tyra och Myra
  Maria Norgren

Dela:

Hade du nytta av informationen?