Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Stöd till föreningar

Den ideella sektorn har stor betydelse för vår hälsa, livskvalitet och för en hållbar utveckling av länet. Därför kan föreningar, folkrörelser, organisationer och studieförbund söka bidrag av regionen.

För att söka bidrag av regionen ska föreningen eller organisationen ha ett länsansvar för Dalarna och bedriva sin verksamhet i Dalarnas län.

Varje höst öppnar en ansökningsperiod när vi tar emot ansökningar.  Ansökningsperioden brukar vara mellan måndag vecka 34 till och med måndag vecka 38.

Ansökan gås igenom av Folkrörelseberedningen som förbereder beslut till Kultur- och bildningsnämnden. Region Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd beslutar om vilka som får stöd.

Ansök till hösten 2019

Ansökningsperioden för hösten 2019 är öppen mellan 19 augusti och 16 september.

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar från ideella idéburna organisationer och politiska ungdomsförbund. Folkrörelseberedningen är ingen beslutande funktion utan förbereder förslag om hur bidragen ska fördelas inför beslut i kultur- och bildningsnämnden.

Folkrörelseberedningen kallar de som ansöker till samtal löpande för att skaffa sig inblick och kunskap om verksamheterna och öka förståelsen mellan civilsamhället och politiken. Syftet med folkrörelseberedningens arbete är att säkerställa rätt fördelning av bidragen och beredningen kan sägas utgöra en viktig länk mellan politiken och folkbildningen.

Folkrörelseberedningen utses av regionfullmäktige och består av fem ledamöter samt fem ersättare.

Dela:

Hade du nytta av informationen?