Stöd till föreningar

Den ideella sektorn har stor betydelse för vår hälsa, livskvalitet och för en hållbar utveckling av länet. Därför kan föreningar, folkrörelser, organisationer och studieförbund söka bidrag av regionen. Ansökan för 2022 är öppen mellan 16 augusti och 13 september 2021.

För att söka bidrag av regionen ska föreningen eller organisationen ha ett länsansvar för Dalarna och bedriva sin verksamhet i Dalarnas län.

Varje höst öppnar en ansökningsperiod när vi tar emot ansökningar.  Ansökningsperioden är vanligtvis mellan måndag vecka 34 och måndag vecka 38.

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar och förbereder beslut till kultur- och bildningsnämnden som sedan fattar beslut om vilka föreningar som får stöd.

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar från ideella idéburna organisationer och politiska ungdomsförbund. Folkrörelseberedningen är ingen beslutande funktion utan förbereder förslag om hur bidragen ska fördelas inför beslut i kultur- och bildningsnämnden.

Kallar alla ansökande

Folkrörelseberedningen kallar de som ansöker till samtal löpande för att skaffa sig inblick och kunskap om verksamheterna och öka förståelsen mellan civilsamhället och politiken.

Länk mellan politik och folkbildning

Syftet med folkrörelseberedningens arbete är att säkerställa rätt fördelning av bidragen och beredningen kan sägas utgöra en viktig länk mellan politiken och folkbildningen.

Folkrörelseberedningen utses av regionfullmäktige och består av fem ledamöter samt fem ersättare.

Dela:

Hade du nytta av informationen?