Ideella föreningar med länsansvar

Den ideella sektorn har stor betydelse för vår hälsa, livskvalitet och för en hållbar utveckling av länet. Därför kan föreningar, folkrörelser, organisationer och studieförbund söka bidrag av regionen. Ansökan för 2023 är öppen mellan 22 augusti och 20 september 2022.

För att söka bidrag av regionen ska föreningen eller organisationen ha ett länsansvar för Dalarna och bedriva sin verksamhet i Dalarnas län.

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar och förbereder beslut till kultur- och bildningsnämnden som sedan fattar beslut i december om vilka föreningar som får stöd.

Dela:

Hade du nytta av informationen?