Ideella föreningar med länsansvar

Nu är ansökan för 2023 öppen. Ansökningstid mellan 22 augusti till 20 september 2022.

För att kunna söka verksamhetsstöd som ideell, idéburen förening ska föreningen ha ett länsansvar för Dalarna samt bedriva verksamhet i Dalarnas län. 

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med en öppen profil, jämlik och verka i enlighet med Region Dalarnas likabehandlingsplan.

Föreningen ska kunna inordnas under minst en av nedanstående kategorier:

 • Demokrati
 • Folkhälsa
 • Hållbar utveckling
 • Idrott
 • Kultur
 • Natur
 • Funktionshinder
 • Pensionärer
 • Integration

Verksamhetsstödet ska:

 • Främja föreningars möjlighet till utbyte och delaktighet med moderorganisation, där sådan finns, på nationell nivå
 • Bidra till föreningars möjligheter till informationsspridning bland medlemmar och allmänhet, samt opinionsbildande arbete
 • Stimulera nya idéer och verksamhetsformer, som avser att öka föreningarnas medlemsaktiviteter, främst för barn och ungdomar
 • Stimulera till positiva fritidsmiljöer, vilket kan bidra till ökad livskvalitet och motverka social utslagning, missbruk och ensamhet
 • Stimulera engagemang för inkludering och kulturell förståelse
 • Stimulera ledarrekrytering och utbildning
 • Fördjupa den ömsesidiga kunskapen mellan organisationerna och regionens folkrörelseberedning

I ansökan ska undertecknade årsmöteshandlingar för år 2021 bifogas.

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar och förbereder beslut till kultur- och bildningsnämnden som sedan fattar beslut i december om vilka föreningar som får stöd.

 

Nytt! E-tjänst för bidrag och stipendier

Under sommaren 2022 har vi ändrat rutinen för hur du ansöker om bidrag och stipendier hos oss. Det tidigare systemet Visionflow har ersatts av vår nya e-tjänst. 

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?