Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Stöd till politiska ungdomsförbund

Vi tycker att det är viktigt att främja demokratin och stimulera ungdomar till politiskt engagemang. Därför kan politiska ungdomsförbund i Dalarna söka stöd för sin verksamhet.

Vår ambition är att stimulera till mångfald av självständiga och demokratiskt uppbyggda politiska ungdomsorganisationer som har ett jämnlikt synsätt i enlighet med regionens likabehandlingsplan. Stödet skapar delaktighet och inflytande i samhället och främjar folkhälsan.

Stöd i två delar

Stödet är uppdelat i grundanslag (lika för alla) och mandatanslag utifrån antal personer från partiet som blivit invalda i regionfullmäktige. 

Grundanslaget är på 20 000 kronor och lika för alla ungdomsförbund. För att få bidrag ska ditt förbunds moderparti vara representerat i Sveriges riksdag och/eller i regionfullmäktige Dalarna. Förbundet måste också:

  • bedriva verksamheten och ha huvuddelen av medlemmarna i länet
  • vara separerad från vuxenorganisationen
  • ge ungdomar ett reellt och formellt inflytande
  • vara demokratiskt uppbyggd enligt Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällefrågors riktlinjer

När ansöker man?

Varje år öppnas en ansökningsperiod när det är möjligt att ansöka.  Ansökningsperioden för regionbidrag 2019 är 1-31 oktober 2019.

Ansökan gås igenom av Folkrörelseberedningen som förbereder beslut till Kultur- och bildningsnämnden. Region Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd beslutar om vilka som får stöd i december.

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar från ideella idéburna organisationer och politiska ungdomsförbund. Folkrörelseberedningen är ingen beslutande funktion utan förbereder förslag om hur bidragen ska fördelas inför beslut i kultur- och bildningsnämnden.

Folkrörelseberedningen kallar de som ansöker till samtal löpande för att skaffa sig inblick och kunskap om verksamheterna och öka förståelsen mellan civilsamhället och politiken. Syftet med folkrörelseberedningens arbete är att säkerställa rätt fördelning av bidragen och beredningen kan sägas utgöra en viktig länk mellan politiken och folkbildningen.

Folkrörelseberedningen utses av regionfullmäktige och består av fem ledamöter samt fem ersättare.

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?