Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Stöd till utvecklingsprojekt

Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas av kulturföreningar, studieförbund och ideella organisationer två gånger per år. Region Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd beslutar om vilka som får stöd.

Utvecklingsprojekt innebär att pröva något nytt utöver ordinarie verksamhet. Region Dalarna bedömer projekt utifrån betydelse för länet och om de uppfyller något av följande:

 1. Stärker barns och ungas delaktighet.
 2. Bidrar till ett jämställt och demokratiskt samhälle; alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
 3. Utvecklar kulturen i länet och stärker dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc.
 4. Utvecklar folkbildningen i länet.
 5. Utvecklar fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och folkbildning.
 6. Bidrar till samverkan mellan folkbildning, föreningsliv, yrkesverksamma konst/kulturskapare, kommuner.
 7. Bidrar till integration.
 8. Utvecklar och förnyar kulturarvet.

Stöd kan inte sökas för:

 • Enskild persons verksamhet, studieresa eller utbildning
 • Organisationers eller föreningars årsmöten eller jubileer
 • Festivaler
 • Projekt av lokal prägel
 • Produktion av böcker eller CD skivor
 • Investeringar
 • Ordinarie verksamhet

 

Hösten 2019 ställs utlysningen av medel in

Kultur och bildnings utlysning av medel till utvecklingsprojekt som planerades att vara öppen mellan den 19/8- 16/9 2019 ställs in på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar. Vi beklagar verkligen detta.

Du är välkommen att söka vårens medel för projekt som planeras utlysas 7/1-3/2 2020.

Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas av föreningar, ideella organisationer och studieförbund med säte i någon av länets kommuner. Undantag från säte i Dalarna kan göras om sökande organisation har verksamhet i flera län, varav Dalarna är ett, eller om organisationen bedriver stadigvarande verksamhet i länet som särredovisas.

Region Dalarnas egen kultur- och bildningsverksamhet eller verksamheter som ingår i samverkansmodellen, stiftelser med landstinget som huvudman, eller folkrörelseägda folkhögskolor (kan dock vara samarbetspart i projekt) kan inte söka stöd till utvecklingsprojekt.

Gå till databasen för registrering och ansökan här.

 1. Skapa en användare. Lösenord skickas till din e-post.
 2. Logga in i databasen med e-post och lösenord. Du kommer till Dina sidor.
 3. Välj vilket stipendium du vill söka.
 4. Fyll i formuläret. Fält med röd stjärna är obligatoriskt.
 5. Spara via knappen längst ner.
 6. Du kan när som helst fortsätta skriva och spara din ansökan. När du är nöjd klicka på Skicka in ansökan.
 7. Bekräftelse skickas till din e-post.

Hur mycket kan vi söka?

Högst 100 000 kr. Stödet är ett engångsbelopp och beviljas för en ettårsperiod. I undantagsfall kan stöd beviljas för samma projekt två år i rad.

När ska vi söka stöd till utvecklingsprojekt?

Vårens utlysning öppnar måndag vecka 2 och stänger måndag vecka 6.

 Vi informerar om beviljade projekt på webben.

Hur söker vi stöd till utvecklingsprojekt?

Ansök via vår databas. Redan innan ansökningsperioden kan du skapa användarprofil och registrera er organisation.

När ska vi redovisa beviljade projekt?

Senast tre månader efter avslutat projekt.

Här hittar ni beviljade bidrag för 2019 och två år tillbaka.

Beviljade stöd våren 2019

Beviljade stöd hösten 2018

Beviljade stöd våren 2018 (pdf, 5 sidor)

Beviljade stöd hösten 2017 (pdf, 2 sidor)

Beviljade stöd våren 2017 (pdf, 2 sidor)

Beviljade stöd före 2017 - se protokoll från Kultur- och bildningsnämnden eller kontakta regionens diarium.

Här finns sammanställningar med närmare presentationer av de genomförda projekten.

Genomförda projekt 2016 (pdf, 35 sidor)

Genomförda projekt 2015 (pdf, 19 sidor)

Genomförda projekt hösten 2014 (pdf, 19 sidor)

Genomförda projekt våren 2014 (pdf, 13 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?