Stöd till utvecklingsprojekt

Kulturföreningar, studieförbund och ideella organisationer kan söka stöd till utvecklingsprojekt hos Region Dalarna. Utlysningen sker en gång om året. Nästa utlysningstid är 7 januari - 1 februari 2023.

Utvecklingsprojekt innebär att pröva något nytt utöver ordinarie verksamhet. Region Dalarna bedömer projekt utifrån betydelse för länet och om de uppfyller något av följande:

 1. Stärker barns och ungas delaktighet.
 2. Bidrar till ett jämställt och demokratiskt samhälle; alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
 3. Utvecklar kulturen i länet och stärker dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc.
 4. Utvecklar folkbildningen i länet.
 5. Utvecklar fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och folkbildning.
 6. Bidrar till samverkan mellan folkbildning, föreningsliv, yrkesverksamma konst/kulturskapare, kommuner.
 7. Bidrar till integration.
 8. Utvecklar och förnyar kulturarvet.

Observera att stöd inte kan sökas för:

 • Enskild persons verksamhet, studieresa eller utbildning
 • Organisationers eller föreningars årsmöten eller jubileer
 • Festivaler
 • Projekt av lokal prägel
 • Produktion av böcker eller CD skivor
 • Investeringar
 • Ordinarie verksamhet

Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas av föreningar, ideella organisationer, studieförbund och folkrörelseägda folkhögskolor med säte i någon av länets kommuner.

Undantag från säte i Dalarna kan göras om sökande organisation har verksamhet i flera län, vara Dalarna är ett, eller om organisationen bedriver stadigvarande verksamhet i länet där Dalarnas del särredovisas.

Region Dalarnas egen kultur- och bildningsverksamhet eller verksamheter som ingår i samverkansmodellen , stiftelser med regionen som huvudman eller regionägda folkhögskolor kan inte söka stöd till utvecklingsprojekt. Dessa kan dock vara samarbetspart i projekten.

Här loggar du in och ansöker om stöd (extern länk) Gör så här:

 1. Skapa en användare. Lösenord skickas till din e-post.
 2. Logga in i databasen med e-post och lösenord. Du kommer till Dina sidor.
 3. Välj vilket bidrag/stipendium du vill söka.
 4. Fyll i formuläret. Fält med röd stjärna är obligatoriskt.
 5. Spara via knappen längst ner.
 6. Du kan när som helst fortsätta skriva och spara din ansökan. När du är nöjd klicka på Skicka in ansökan.
 7. Bekräftelse skickas till din e-post.

Hur mycket kan vi söka?

Högst 100 000 kr. Stödet är ett engångsbelopp och beviljas för en ettårsperiod. I undantagsfall kan stöd beviljas för samma projekt två år i rad.

När ska vi söka stöd till utvecklingsprojekt?

Vi informerar om nästa utlysningspersiod här på webben och om beviljade projekt.

Hur söker vi stöd till utvecklingsprojekt?

Här ansöker du om stöd (extern länk) Redan innan ansökningsperioden kan du skapa användarprofil och registrera er organisation.

När ska vi redovisa beviljade projekt?

Senast tre månader efter avslutat projekt.

Här redovisar vi vilka utvecklingsprojekt som fått stöd tidigare:

Beviljade stöd 2021 (pdf, 5 sidor) 

Beviljade stöd 2020 (pdf, 3 sidor) 

Beviljade stöd våren 2019 (pdf, 4 sidor)

Beviljade stöd hösten 2018 (pdf, 1 sida)

Beviljade stöd våren 2018 (pdf, 5 sidor)

Beviljade stöd hösten 2017 (pdf, 2 sidor)

Beviljade stöd våren 2017 (pdf, 2 sidor)

Beviljade stöd före 2017 - se protokoll från Kultur- och bildningsnämnden eller kontakta regionens diarium.

Här finns sammanställningar med närmare presentationer av genomförda utvecklingsprojekt.

Genomförda projekt 2019 (pdf, 19 sidor)

Genomförda projekt 2018 (pdf, 35 sidor)

Genomförda projekt 2017 (pdf, 30 sidor)

Genomförda projekt 2016 (pdf, 35 sidor)

Genomförda projekt 2015 (pdf, 19 sidor)

Genomförda projekt hösten 2014 (pdf, 19 sidor)

Genomförda projekt våren 2014 (pdf, 13 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?