Bröderna Molanders Stiftelse

Går du sista året på högskole- eller annan eftergymnasial utbildning kan du söka stipendium ur Bröderna Molanders stiftelse. Nästa ansökningsperioden öppnar i september 2022.

Har du sökt stipendiet och väntar på svar?

Ansökningstiden gick ut den 28 december 2021. Just nu pågår arbetet med att granska alla ansökningar som kommit in. Beslut om man erhållit stipendium eller inte kommer att skickas ut via brev i slutet av februari 2022. 
 

Om stipendiet

Region Dalarna delar ut stipendium ur Bröderna Molanders Stiftelse till studerande från Dalarna som uppfyller följande krav:
 
  • Du har gått högstadiets tre årskurser i Dalarna eller totalt gått sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna får inte inräknas).
    Obs! Det är obligatoriskt att styrka ansökan med något av följande alternativ:
    Alt 1: Intyg från skolan i Dalarna att du gått högstadiets tre årskurser (årskurs 7-9) eller att du gått sex årskurser i Dalarna.
    Alt 2: Kopior på slutbetyg från årskurs 9 i Dalarna samt avgångsbetyg från gymnasium i Dalarna.

  • Du går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.

  • Under studietiden erhåller du inte fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.

  • Du har inte erhållit stipendiet tidigare.
Stipendiet beräknas på heltidsstudier på utbildningens/programmets totala antal terminer oberoende av om du läser på heltid eller deltid. Du söker stipendiet under utbildningens sista läsår (examensjobb inräknat).

Stipendiet kan erhållas endast en gång.
 

Beslut 

Alla sökande kommer få information om ansökan beviljats eller inte. Beviljade ansökningar kommer även få information om stipendiets storlek.
 

Den 14 juli 1916 donerade grosshandlaren Carl Adolf Molander etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget/Region Dalarna till förvaltare av stipendiefonden.

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?