Bröderna Molanders Stiftelse

Går du sista året på högskole- eller annan eftergymnasial utbildning kan du söka stipendium ur Bröderna Molanders stiftelse. Ansökan för 2021 är öppen 14 september - 28 december 2020.

Region Dalarna delar ut stipendium ur Bröderna Molanders Stiftelse till studerande från Dalarna som uppfyller följande krav:
 
  • Du har gått högstadiets tre årskurser i Dalarna eller totalt gått sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna får inte inräknas).
    Obs! Det är obligatoriskt att styrka ansökan med något av följande alternativ:
    Alt 1: Intyg från skolan i Dalarna att du gått högstadiets tre årskurser (årskurs 7-9) eller att du gått sex årskurser i Dalarna.
    Alt 2: Kopior på slutbetyg från årskurs 9 i Dalarna samt avgångsbetyg från gymnasium i Dalarna.

  • Du går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.

  • Under studietiden erhåller du inte fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.

  • Du har inte erhållit stipendiet tidigare.
Stipendiet beräknas på heltidsstudier på utbildningens/programmets totala antal terminer oberoende av om du läser på heltid eller deltid. Du söker stipendiet under utbildningens sista läsår (examensjobb inräknat).

Stipendiet kan erhållas endast en gång.

Besked om din ansökan beviljats eller inte skickas ut under våren 2021.
 
 

Den 14 juli 1916 donerade grosshandlaren Carl Adolf Molander etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget/Region Dalarna till förvaltare av stipendiefonden.

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?