Bröderna Molanders stiftelse

Bröderna Molanders stipendiefond delar ut stipendium för studier vid högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning. Ansökan för 2023 kan göras mellan 29 augusti och 28 december 2022.

Om stipendiet

Stipendiet delas ut för studier på minst ett år vid högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning. Stipendiet söks under utbildningens sista år. Avslutas utbildningen med en hösttermin söker man under sista terminen. Avslutas utbildningen med en vårtermin söks stipendiet näst sista terminen. Ansökningsperioden är alltid på hösten och bara en gång om året.

Det är möjligt att få stipendiet för studier på mastersnivå om man inte tidigare fått stipendiet på lägre nivå.

Bröderna Molanders Stipendiefond delar ut stipendium för universitets/högskole- eller annan eftergymnasial utbildning som omfattar minst ett år.

Kriterier

För att få stipendiet måste följande delar vara uppfyllda:

  • att du under studietiden inte erhåller fria läromedel, fri skollunch, förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd, rekryteringsbidrag eller liknande.

  • att du gått minst sex år i skola i Dalarna. Genom kopia på betyg, intyg eller elevkort måste minst sex års i skolgång i Dalarna på grundskolenivå eller sammanlagt på grundskole- och gymnasienivå intygas. Om du har slutbetyg från Årskurs 9 samt slutbetyg från gymnasiet räcker det. Men om dessa eller något av dem saknas måste minst sex årskursers skolgång i Dalarna vidimeras.

  • att du går universitets/högskole- eller annan eftergymnasial utbildning som omfattar minst ett år. Intyg på utbildningen ska skickas in. Genom kopia på betyg eller registerunderlag från universitets/högskole- eller annan högre utbildning visar du det antal terminer som du kan vara berättigad till stipendium för. Den som söker för mastersnivå kan vara berättigad till stipendium även för tidigare kandidatexamen om kopior på dessa betyg bifogas.

Beslut 

Beslut om vilka som beviljats stipendium tas i slutet av februari. Alla sökande får information om ansökan beviljats eller inte. Besked skickas via mejl till den mejladress som angivits i ansökan. Sökande som får ansökan beviljad får även information om stipendiets storlek. Utbetalning beräknas ske i april.

 

Nytt! E-tjänster för bidrag och stipendier

Under sommaren 2022 ändrar vi rutinen för hur du ansöker om bidrag och stipendier hos oss. Tidigare systemet Visionflow fasas ut och från 2022-06-15 ansöker du istället i våra e-tjänster.

Här ansöker du i våra e-tjänster

Förre grosshandlaren Carl Adolf Molander donerade den 14 juli 1916 etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget numera Regionen till förvaltare av förmögenheten.

Dela:

Hade du nytta av informationen?