Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond

Studerande som går en jord- eller skogsbruksutbildning och är från Ludvika eller Smedjebacken kan söka stipendium ur Stiftelsen Västerbergslagens stipendiefond. Sök stipendiet före den 10 november 2022.

För att ha rätt till stipendiet ska du:

  • gå en jord- eller skogsbruksutbildning i Sverige
  • vara från Ludvika eller Smedjebacken

Ansökan

Sök stipendiet före den 10 november 2022. Använd blanketten "Stipendieansökan". Skicka ansökan till:

Region Dalarna
Enheten för bidrag och stipendier
Box 712
791 29  Falun

När Västerbergslagens Hästförsäkringsbolag upphörde 1968 avsatte bolaget 50 000 kronor till en stipendiefond för lantbruksstuderande ungdom från Ludvika och Smedjebackens kommuner. Bolaget utsåg landstinget/Region Dalarna till förvaltare av fonden.

Hade du nytta av informationen?