Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Bröderna Molanders stiftelse

Går du sista året på högskole- eller annan eftergymnasial utbildning kan du söka stipendium ur Bröderna Molanders stiftelse.

Region Dalarna delar ut stipendium ur Bröderna Molanders stiftelse till studerande från Dalarna som uppfyller följande krav:

  • Du har genomgått högstadiets tre årskurser i Dalarna eller totalt sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna för inte inräknas) Obs! Det är obligatoriskt att styrka ansökan med något av följande alternativ:
    Alt 1: Intyg från skolan i Dalarna att du genomgått högstadiets tre årskurser (åk 7-9) eller att du genomgått 6 årskurser i Dalarna.
    Alt 2: Kopior på slutbetyg från åk 9 i Dalarna, samt avgångsbetyg från gymnasium i Dalarna.
  • Du går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.

  • Under studietiden erhåller du inte fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.

  • Du har aldrig erhållit stipendiet tidigare.

Stipendiet beräknas på utbildningens/programmets totala antal terminer heltidsstudier. Sök stipendiet under utbildningens sista läsår (examensjobb inräknat).

Stipendiet kan endast erhållas en gång och avse program, examen eller motsvarande.

Ansökningsperioden öppnade i september 2018. Besked om din stipendieansökan beviljas eller inte skickas ut under februari.

Den 14 juli 1916 donerade grosshandlaren Carl Adolf Molander etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget/Region Dalarna till förvaltare av stipendiefonden.

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?