Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Bröderna Molanders stiftelse

Går du sista året på högskole- eller annan eftergymnasial utbildning kan du söka stipendium ur Bröderna Molanders stiftelse.

Region Dalarna delar ut stipendium ur Bröderna Molanders stiftelse till studerande från Dalarna som uppfyller följande krav:

  • Du har genomgått högstadiets tre årskurser i Dalarna eller totalt sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna för inte inräknas) Obs! Det är obligatoriskt att styrka ansökan med något av följande alternativ:
    Alt 1: Intyg från skolan i Dalarna att du genomgått högstadiets tre årskurser (åk 7-9) eller att du genomgått 6 årskurser i Dalarna.
    Alt 2: Kopior på slutbetyg från åk 9 i Dalarna, samt avgångsbetyg från gymnasium i Dalarna.
  • Du går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.

  • Under studietiden erhåller du inte fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.

  • Du har aldrig erhållit stipendiet tidigare.

Stipendiet beräknas på utbildningens/programmets totala antal terminer heltidsstudier. Sök stipendiet under utbildningens sista läsår (examensjobb inräknat).

Stipendiet kan endast erhållas en gång och avse program, examen eller motsvarande.

Ansökningsperioden öppnas den 16 september och är öppen till och med 27 december 2019. Besked om ansökan beviljats eller inte kommer vi att skicka ut under våren 2020.

Den 14 juli 1916 donerade grosshandlaren Carl Adolf Molander etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget/Region Dalarna till förvaltare av stipendiefonden.

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?