Information som berör covid-19

Region Dalarna följer noga utvecklingen av den pågående coronapandemin. På den här sidan hittar du samlad information som berör covid-19. Sidan uppdateras löpande.

Nationella allmänna råd och rekommendationer under helger och högtider

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Covid-19 – så kan vi hjälpas åt att skydda varandra

Stanna hemma om du känner dig förkyld för att undvika att fler blir sjuka. De flesta behöver inte kontakta vården. På 1177.se hittar du fördjupad information om covid-19. Det finns även länkar till information på olika språk. 

Covid-19-coronavirus

Om provtagning i Dalarna

 

Covid-19 siffror från Region Dalarna

Region Dalarna publicerar varje tisdag och torsdag aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se. Varje tisdag eller torsdag redovisas geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

Nyheter och pressmeddelanden

 

Smittskydd och vårdhygien

Här samlar vi aktuella riktlinjer, rutiner och instruktioner om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård. 

Smittskydd: corona

 

Stöd till drabbade företag

Tillhör ditt företag eller din organisation de som drabbas hårt ekonomiskt till följd av coronaviruset? Här samlar vi information om hur du som företagare kan få hjälp i en ekonomisk utsatt situation.

Stöd till drabbade företag

 

Stöd till kulturutövare 

Är du kulturutövare vars verksamhet har drabbats av coronapandemin? På denna samlingssida finner du aktuell information, bland annat vilka stöd som finns att söka och vem som kan söka dem. Sidan uppdateras löpande.

Stöd till kulturutövare

 

Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet till följd av covid-19

Region Dalarna gör veckovis en sammanställd lägesbild coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna. Sammanställningen innehåller även utvecklingen av konkurser, hur resandet förändras samt en allmän omvärldsbevakning av de samhällsekonomiska konsekvenserna.

Lägesbild: Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet till följd av covid-19

 

Dalatrafik - så här undviker vi tillsammans smitta i kollektivtrafiken

Dalatrafik följer utvecklingen för att minska spridningen av coronaviruset och gör de åtgärder som de ansvariga myndigheterna rekommenderar.

Dalatrafik - så här undviker vi tillsammans smitta i kollektivtrafiken


Kommunikationsmaterial covid-19

Här hittar du samlat kommunikationsmaterial som berör covid-19. Hjälp gärna till att sprida informationen.

Kommunikationsmaterial covid-19

Region Dalarna på sociala medier

Information finns även i Region Dalarnas sociala mediekanaler. Följ oss gärna där!

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube

 

Hit vänder du dig för mer information

Folkhälsomyndigheten - covid-19

Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Krisinformation.se - Krisinformation från svenska myndigheter

1177.se - Covid-19-coronavirus

Dela:

Hade du nytta av informationen?