Information om covid-19

Här finns information om coronaviruset covid-19 och hur du söker vård.

Coronavirus och covid-19

De flesta åtgärder mot covid-19 i samhället är avvecklade.

Detta gäller:

  • Vaccinera dig mot covid-19.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Ovaccinerade vuxna bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder som att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Smittskydd och vårdhygien

Aktuella riktlinjer, rutiner och instruktioner för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård. 

Hit vänder du dig för mer information

Covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Covid-19-coronavirus (1177.se)

In other languages

Covid-19: Vad kan jag göra själv om jag är sjuk? - 1177

Kommunikationsmaterial covid-19

Kommunikationsmaterial covid-19

Hade du nytta av informationen?